An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
یادداشت رسانه‌ای
۱۱ ژانویه ۲۰۲۳

در شرایطی که زندانیان سیاسی در سراسر جهان یک سال دیگر را پشت میله‌های زندان آغاز کرده‌اند، ایالات متحده آغاز به کار طرح «بدون دلیل عادلانه» را اعلام می‌کند. این طرح در تلاش برای افزایش آگاهی بین‌المللی از شرایط اسفبار زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنها و پشتیبانی از آزادی همه کسانی است که در سراسر جهان به شکل ناعادلانه زندانی شده‌اند.

افرادی که این طرح به آنها می‌پردازد نماد بسیاری از زندانیان سیاسی هستند که حکومت‌ها در همه منطقه جهان آنها را حبس کرده‌اند. بسیاری از آنها تحت شکنجه، خشونت مبتنی بر جنسیت، شرایط غیرانسانی، ناپدیدسازی قهری، یا دیگر اشکال اذیت و آزار قرار گرفته‌اند. برخی از آنها به تلافی اعتراض مسالمت‌آمیز، افشای فساد، یا گزارشگری نقادانه بازداشت شده‌اند. برخی دیگر نیز به دلیل نژاد، قومیت، مذهب، زبان، هویت جنسیتی، یا وضعیت یا رفتار ظاهری یا واقعی دگرباشان جنسی و جنسیتی زندانی شده‌اند. برخی از حکومت‌ها از نظام‌های قضایی‌شان برای هدف قرار دادن معترضان مسالمت‌جو یا منتقدان دولت با اتهامات ساختگی مانند «تروریسم»، «افراط ‌گری»، «جرایم سایبری»، «اخبار جعلی»، یا «خرابکاری» سوء‌استفاده می‌کنند. بسیاری از این افراد توسط دادگاه‌هایی که استقلال عمل ندارند و در محاکمه‌هایی که درهای‌شان به روی ناظران بیرونی بسته است محکوم می‌شوند، و برخی دیگر بدون برخورداری از دیگر محافظت‌های قانونی قابل اجرا، در بازداشت به سر می‌برند.

طرح «بدون دلیل عادلانه» شامل تعامل دیپلماتیک و دیپلماسی عمومی در واشنگتن دی‌سی و توسط سفارتخانه‌های ایالات متحده در خارج از کشور خواهد بود. این طرح بازتاب‌دهنده نظرات مدافعان حقوق زندانیان سیاسی، اعضای خانواده‌های‌شان، و سازمان‌های غیردولتی است.

همان‌گونه که اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح کرده است، همه افراد سراسر جهان شایسته آن هستند که به حقوق انسانی‌شان، از جمله آزادی عقیده و بیان، برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، و آزادی تشکل احترام گذاشته شود. ایالات متحده خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی است و از همه کسانی که به جهان‌شمول بودن حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین باور دارند، دعوت می‌کند که از این طرح پشتیبانی کنند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این طرح از https://www.state.gov/withoutjustcause/ بازدید کنید.

برای پرسش‌های رسانه‌ای، خواهشمند است با DRL-Press@state.gov تماس بگیرید.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/launch-of-withoutjustcause-political-prisoners-initiative/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future