An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
گزاره‌برگ
۱۹ ژانویه ۲۰۲۳

وزارت امور خارجه، با مشارکت وزارت بهداشت و خدمات انسانی، با خرسندی خبر تشکیل «گروه استقبال» را اعلام می‌کند. این یک برنامه پشتیبانی مالی تازه است که مردم عادی آمریکا را قادر می‌سازد ضمن ایفای نقشی پیشگام در استقبال از پناهندگانی که از طریق «برنامه پذیرش پناهجویان ایالات متحده» وارد می‌شوند، از اسکان مجدد و ادغام آنها در زمانی که آنها در حال پایه‌ریزی زندگی جدیدشان در ایالات متحده هستند، پشتیبانی کنند. مردم آمریکا طی یک سال گذشته به طرزی فوق‌العاده دست خوشامدگوی‌شان را به سوی هم‌پیمانان افغانستانی ما، اوکراینی‌های آواره از جنگ، و ونزوئلایی‌ها و دیگرانی که از خشونت و ستم گریخته‌اند، دراز کرده‌اند. «گروه استقبال» با اتکا بر شالوده روحیه سخاوت آمریکایی‌ها، برنامه‌ای پایدار را برای آمریکایی‌ها در جوامع سراسر کشور به منظور پشتیبانی شخصی از پناهندگان سراسر جهان ایجاد خواهد کرد. «گروه استقبال» جسورانه‌ترین نوآوری در زمینه اسکان مجدد پناهجویان در چهار دهه اخیر است.

وزارت امور خارجه آمریکا از زمان آغاز به کار رسمی «برنامه پذیرش پناهجویان ایالات متحده» در سال ۱۹۸۰ تاکنون عمدتاً با سازمان‌های غیرانتفاعی فعال در امر اسکان مجدد برای ارائه کمک‌های اولیه اسکان مجدد به پناهجویان تازه‌وارد همکاری کرده است. «گروه استقبال» فرصت‌های تازه‌ای را برای مردم عادی آمریکا ایجاد می‌کند تا مستقیماً از طریق پشتیبانی مالی خصوصی، به نحوی که مستقل از راه‌های موجود برای فعالیت داوطلبانه در آژانس‌های اسکان مجدد و در عین حال مکمل آنها باشند، در امر اسکان مجدد پناهجویان مشارکت کنند. «گروه استقبال» با بهره‌گیری از حسن‌نیت جوامع محلی آمریکا، ظرفیت کشور ما را برای استقبال گرم از شمار بیشتری از پناهجویان گسترش خواهد داد. راه‌اندازی «گروه استقبال» همچنین به تعهد دولت ایالات متحده در زمینه تهیه یک برنامه پشتیبانی مالی خصوصی برای اسکان مجدد پناهجویان در ایالات متحده، مطابق دستور جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، تحت فرمان اجرایی ۱۴۳۰۱ در مورد «بازسازی و تقویت برنامه‌های اسکان مجدد پناهجویان» در فوریه ۲۰۲۱، جامه عمل می‌پوشاند. راه‌اندازی «گروه استقبال» همچنین جنبه‌ای از تلاش‌های مستمر دولت ایالات متحده برای تقویت، نوسازی، و گسترش «برنامه پذیرش پناهجویان ایالات متحده» است. «گروه استقبال» درس‌های آموخته شده از دیگر طرح‌های اضطراری را، که طی سال گذشته راه‌اندازی شد – از جمله برنامه «حلقه حامیان برای افغانستانی‌ها» و برنامه‌های آزادی مشروط مبتنی بر پشتیبانی مالی تحت نظارت وزارت امنیت میهن، از جمله برنامه «اتحاد برای اوکراین» – به کار گرفته است.

سال اول «گروه استقبال»

وزارت امور خارجه با هدف شناسایی، ارزیابی، و توسعه موفق‌ترین عناصر حمایت مالی خصوصی به عنوان یک الگوی نوآورانه و مبتنی بر جامعه محلی اسکان مجدد، « گروه استقبال» را در دو مرحله راه‌اندازی خواهد کرد تا آن را به عنوان یک ویژگی پایدار سیستم ما برای اسکان مجدد پناهجویان، تثبیت کند.

در مرحله اول این برنامه، حامیان خصوصی مشارکت‌کننده در «گروه استقبال» با پناهجویانی که پرونده آنها پیش‌تر برای اسکان مجدد تحت «برنامه پذیرش پناهجویان ایالات متحده» به تأیید رسیده است، مطابقت داده می‌شود. وزارت امور خارجه ظرف شش ماه اول سال ۲۰۲۳ روند تسهیل تطابق حامیان مالی خصوصی و پناهنجویانی را که وارد می‌شوند، آغاز خواهد کرد.

در مرحله دوم این برنامه که اواسط سال ۲۰۲۳ راه‌اندازی خواهد شد، حامیان مالی خواهند توانست پناهجویان را برای معرفی به «برنامه پذیرش پناهجویان ایالات متحده» به منظور اسکان مجدد شناسایی کنند و پناهجویان شناسایی‌شده را مورد حمایت مالی قرار دهند. جزئیات بیشتر درباره مرحله دوم این برنامه در آینده اعلام خواهد شد. «گروه استقبال» در نهایت بخش مهمی از سامانه ایالات متحده برای اسکان مجدد پناهجویان خواهد بود و راه نجاتی را برای افراد آسیب‌پذیرِ نیازمندِ اسکان مجدد، فراهم خواهد کرد. در نخستین سال فعالیت «گروه استقبال»، وزارت امور خارجه تلاش خواهد کرد که ۱۰ هزار آمریکایی را بسیج کند تا آنها به عنوان حامیان خصوصی پا پیش بگذارند و به سوی دست‌کم ۵ هزار پناهجو دست خوشامدگویی دراز کنند. چنان‌چه در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۰ هزار آمریکایی به این گروه بپیوندند، ما تلاش خواهیم کرد که این حامیان خصوصی مازاد را با پناهجویانی که نیازمند استقبال گرم هستند، مرتبط کنیم.

سازمان‌های مشارکت‌کننده

وزارت امور خارجه یک کنسرسیوم متشکل از سازمان‌های غیرانتفاعی را که در زمینه استقبال، اسکان مجدد، و ادغام پناهجویان در جوامع محلی ایالات متحده تخصص دارند، به منظور پشتیبانی از «گروه استقبال» تامین مالی می‌کند. رهبری این کنسرسیوم بر عهده «مرکز حمایت جامعه» است و خدمات جهانی کلیسا، خدمات یکپارچه پناهجویان و مهاجران، طرح بین‌المللی کمک به پناهجویان، کمیته نجات بین‌المللی، و استقبال در ایالات متحده، را شامل می‌شود. این کنسرسیوم از آمریکایی‌هایی که به «گروه استقبال» می‌پیوندند، حمایت و آنها را هدایت می‌کند. این کنسرسیوم مدیریت زیرساخت برنامه‌های «گروه استقبال» را انجام خواهد داد. این شامل موارد زیر است:

·         نظارت بر بررسی و صدور گواهینامه حامیان خصوصی از طریق یک فرآیند درخواست

·         ارائه آموزش، منابع بیشتر، و ارتباطات با هدف تجهیز حامیان خصوصی به دانش، مهارت، و ابزارهای لازم برای استقبال از پناهجویان، و

·         نظارت بر این برنامه با هدف اطمینان یافتن از این‌که پناهجویانِ تحت حمایت خصوصی، پشتیبانی مورد نیازشان را برای موفقیت و جمع‌آوری داده‌ها به منظور ارزیابی این برنامه دریافت می‌کنند.

سازمان‌ها و مؤسسه‌های جامعه محلی نیز می‌توانند برای مشارکت در «گروه استقبال» به‌عنوان «سازمان‌های حامی خصوصی» با هدف بسیج، پشتیبانی، و نظارت بر حامیان خصوصی درخواست دهند. با راه‌اندازی « گروه استقبال»، طیف گسترده‌ای از سازمان‌ها به عنوان «سازمان‌های حامی خصوصی» وارد عمل می‌شوند. این شامل الایت، هر پردیس یک پناهجو، اچ‌آی‌ای‌اس، ایالات متحده خانه پناهجویان، آی‌آر‌آی‌اس-خدمات یکپارچه پناهجویان و مهاجران، کمیته نجات بین‌المللی، راه‌آهن رنگین کمان، و ولکام ان‌اس‌تی است. این کنسرسیوم با پشتیبانی قدرتمندانه نیکوکاران خصوصی، منابع مالی را در اختیار «سازمان‌های حامی خصوصی» واجد شرایط قرار خواهد داد تا از تلاش‌های آنها حمایت کنند. وزارت بهداشت و خدمات انسانی به منظور تکمیل کار «سازمان‌های حامی خصوصی» و این کنسرسیوم، به پشتیبانی از ایالت‌های آمریکا که در حال ایجاد زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های دسترسی برای استقبال و پشتیبانی از ادغام این تازه‌واردان در جوامع جدیدشان هستند، ادامه خواهد داد.

روش پیوستن به «گروه استقبال»

گروه‌هایی متشکل از دست‌کم پنج فرد بزرگسال شهروند آمریکا یا دارای اقامت دائم آمریکا می‌توانند برای پیوستن به «گروه استقبال» به منظور حمایت خصوصی از اسکان مجدد پناهجویان در ایالات متحده، درخواست دهند. این حامیان خصوصی مسئول جمع‌آوری کمک‌های مالی به طور مستقل و ارائه بی‌واسطه کمک‌های ضروری به پناهجویان در ۹۰ روز اولیه حضورشان در جامعه محلی خواهند بود. این کمک شامل یاری رساندن به پناهجویان در یافتن مسکن و شغل، ثبت نام کودکان در مدرسه‌ها، و مرتبط کردن پناهجویان به خدمات ضروری در جامعه محلی است. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره «گروه استقبال» یا برای این که یک حامی خصوصی شوید، از تارنمای «گروه استقبال»  دیدن کنید.«گروه استقبال» جسورانه‌ترین نوآوری در زمینه


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/launch-of-the-welcome-corps-private-sponsorship-of-refugees-2/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future