An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه
۲۵ اکتبر ۲۰۲۱

وزارت امور خارجه ایالات متحده با مرکز حمایت‌گری اجتماعی (سی‌اس‌اچ)، که یک پروژه شرکت مشاوران نیکوکاری راکفلر است، برای پشتیبانی از «برنامه حلقه حامی برای افغانستانی‌ها» مشارکت می‌کند. این برنامه فرصت‌های تازه‌ای را برای افراد و گروه‌های اجتماعی در سراسر کشور به منظور حمایت مستقیم از افغانستانی‌هایی که تحت برنامه «عملیات خوشامد به متحدان» به ایالات متحده نقل مکان کرده‌اند، ایجاد می‌کند. این برنامه گروه‌هایی از افراد را قادر می‌سازد که حلقه‌های حامی را تشکیل دهند تا زمانی که افغانستانی‌‌ها وارد می‌شوند و زندگی‌های تازه‌ای را در جوامع محلی سراسر کشور ایجاد می‌کنند، کمک‌های اسکان مجدد اولیه را به آنها ارائه کنند.

به دنبال تلاش تاریخی تخلیه و جا‌به‌جایی هوایی، «عملیات خوشامد به متحدان» ده‌ها هزار تن از شرکای افغانستانی ما را به ایالات متحده معرفی کرد. آمریکایی‌ها از اقشار مختلف جامعه تمایل شدیدی را برای کمک به خوشامدگویی به این افراد به نمایش گذاشتند. «برنامه حلقه حامی برای افغانستانی‌ها» این موج بزرگ حمایتی را به خدمت می‌گیرد و افراد را قادر می‌سازد تا مستقیماً در استقبال از همسایگان جدیدمان و ادغام آنها [در جامعه] مشارکت کنند. «برنامه حلقه حامی» علاوه بر تمرکز بر جوامع محلی در استقبال از تازه‌واردان، ظرفیت اسکان مجدد افغانستانی‌های ورودی را گسترش می‌دهد و به این ترتیب مکمل کار شرکای آژانس غیرانتفاعی اسکان مجدد وزارت امور خارجه است. این برنامه نقش قدرتمندی را که آن افراد می‌توانند در گرد هم آمدن برای استقبال و ادغام افغانستانی‌ها در جامعه آمریکا ایفا کنند به نمایش می‌گذارد و به این ترتیب روحیه حسن نیت و سخاوتمندی ما را نشان می‌دهد.

برای اجرای «برنامه حلقه حامی» مرکز حمایت‌گری اجتماعی (سی‌اس‌اچ) روند درخواست برای مشارکت حلقه‌های حامی را مدیریت خواهد کرد. مرکز حمایت‌گری اجتماعی درباره پیشینه حلقه‌های حامی تحقیق می‌کند، از تکمیل آموزش‌های اجباری تهیه شده توسط مرکز حمایت‌گری اجتماعی به وسیله حلقه‌های حامی اطمینان می‌یابد، و تعهدات انجام شده توسط حلقه‌های حامی برای ارائه پشتیبانی مالی و خدمات اسکان مجدد اولیه به افغانستانی‌های تازه‌وارد برای ۹۰ روز اول پس از ورود آنها به یک جامعه محلی را بررسی می‌کند تا به این ترتیب صلاحیت حلقه‌های حامی را بررسی و تأیید کند. این خدمات شامل تأمین مسکن؛ ارائه ضروریات اولیه زندگی (مانند پوشاک، مواد غذایی، و اثاث منزل)؛ کمک به آنها برای دسترسی به مزایای دولت‌های فدرال، ایالتی، و محلی؛ و آشنا کردن اولیه آنها با جامعه محلی است. پس از به تأیید رسیدن حلقه‌های حامی، مرکز حمایت‌گری اجتماعی تلاش خواهد کرد تا آنها را با افغانستانی‌های تازه‌واردی که مایل به مشارکت در این برنامه هستند، مرتبط کند.

این همکاری بر تلاش وزارت امور خارجه با Welcome.US، یک طرح غیرانتفاعی نماینده ائتلافی متشکل از بیش از ۲۰۰ سازمان، است. تمرکز این طرح بر بسیج مردم آمریکا برای تعامل در اقدامات مختلف با هدف پشتیبانی از افغانستانی‌های ورودی، از جمله از طریق ثبت نام برای فرصت‌های حمایت‌گری در جوامع محلی، است. «برنامه حلقه حامی برای افغانستانی‌ها» همچنین تلاش‌های وزارت امور خارجه را برای افزایش استفاده از برنامه‌های حمایت‌گری جوامع محلی در زمینه اسکان مجدد – از جمله برنامه آزمایشی جدید حمایت‌گری خصوصی برای پناهجویان که وزارت امور خارجه در نظر دارد سال آینده راه‌اندازی کند – گسترش می‌دهد.

برای کسب اطلاعات ببیشتر درباره برنامه حلقه حامی و چگونگی ارائه درخواست برای تشکیل یک حلقه حامی به منظور پشتیبانی از افغانستانی‌های ورودی به www.sponsorcircles.org مراجعه کنید.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/launch-of-the-sponsor-circle-program-for-afghans/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future