An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل متحد 
دفتر مطبوعات و دیپلماسی عمومی 
مطابق سخنرانی ارائه شده 
۱۲ اکتبر ۲۰۲۳ 

سخنان سفیر لیندا توماس-گرینفیلد در جلسه‌ای به میزبانی ایالات متحده در مورد خطر اشاعه پهپاد توسط ایران  

همکاران، همان‌گونه که همه شما دیده و شنیده‌اید، این جا در این اتاق قطعات پهپادهای تهاجمی ایران که در اوکراین و مکان‌های دیگر پیدا شده‌اند، دیده می‌شوند. این‌ها ماکت نیستند. این‌ها اصل جنس هستند. این‌ها سلاح‌های جنگی هستند که ایران با نقض قطعنامه ۲۲۳۱ به عوامل شریر منتقل کرده است و از آنها برای نابود کردن غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی استفاده می‌شود.  

برای نمونه، روسیه روز ۶ سپتامبر یک حمله پهپادی را علیه اودسا انجام داد که در اثر آن یک غیرنظامی بی‌گناه کشته شد و زیرساخت‌های مهم کشاورزی و بندری آسیب دید. ما شاهد آن بودیم.  

مجموعاً ۳۳ جنگ‌افزار هوایی توسط روس‌ها شلیک شد که ۲۵ فروند از آنها پهپادهای شاهد ساخت ایران بود. ویرانگری پهپادهای ایرانی قابل اغماض نیست. و این ویرانگری پیامدهای موج‌واری دارد که به طور نامتناسبی بر جهان جنوب تأثیر می‌گذارد؛ چرا که اشاعه این پهپادها توسط ایران بازارها و زنجیره غذایی جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.   

و بگذارید به وضوح بگوییم: اشاعه این سلاح‌ها توسط ایران فقط به اوکراین محدود نمی‌شود. ما کارشناسان خود را به این جا آورده‌ایم تا نشان دهیم که ایران چگونه این پهپادهای تهاجمی را برای عناصر غیردولتی در سراسر خلیج فارس و شام و نیز به روسیه برای استفاده علیه اوکراین، فرستاده است.  

همکاران، ما همه می‌دانیم که ایران – از طریق پشتیبانی از گروه‌های نیابتی – یک نیروی عمیقاً بی‌ثبات‌کننده در خاورمیانه است. اما نکته منحصربهفرد در مورد این پهپادها این است که ایران اکنون در حال گسترش هرج و مرج به فراتر از خاورمیانه است.   

و مقامات ایرانی جاه‌طلبی خود برای گسترش فروش این پهپادهای تهاجمی را مخفی نگه نداشته‌اند. و اکنون، آنها در دست روسیه هستند و در اروپا علیه غیرنظامیان استفاده می‌شوند. به زودی، آنها می‌توانند گسترش بیشتری بیابند.  

از این رو، ما باید به همکاری با یکدیگر برای پاسخگو کردن ایران ادامه دهیم. ما از گفتگوی عمومی در این درباره ابایی نداریم، اما نیازمند مشارکت شما هستیم. ما به صدای‌تان نیاز داریم.   

اقدام ایران در انتقال این پهپادها تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است. و این مستلزم همکاری همه ما با یکدیگر است تا اطمینان یابیم که جامعه بین‌المللی کار درست را می‌کند و به پاسخگو کردن ایران ادامه می‌دهد.   

من بار دیگر از همه شما برای حضورتان در این جا و برای مشارکت‌تان سپاسگزارم. این نمایشگاه این جا برقرار خواهد بود. بنابراین، اگر پرسشی از کارشناسان ما که این جا در اتاق هستند دارید، اگر می‌خواهید آنها را از نزدیک‌تر ببینید، می‌توانید چنین کنید. باز هم از حضورتان در این جا سپاسگزارم.  


مشاهده محتوای اصلی: Remarks by Ambassador Linda Thomas-Greenfield at a Briefing on the Threat of Iranian Drone Proliferation Hosted by the United States – United States Mission to the United Nations (usmission.gov) 

این ترجمه‌ جهت رفاه خواننده ارائه شده است و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست. 

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future