An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
واشنگتن دی سی
۱۰ دسامبر ۲۰۲۱

تالار کنفرانس جنوبی
ساختمان دفتر اجرایی آیزانهاور
۵۷:۱ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا

رئیس جمهوری: از همه از بایت شرکت در این نشست برای دموکراسی و تجدید تعهد به ارزش های مشترک مان که ریشه قدرت ملی و بین المللی ما هستند، سپاسگزارم.

پیش از برگزاری این گردهمایی و طی دو روز گذشته، به سخنان رهبران دولتی و همچنین اصلاح‌ طلبان دموکراتیک از همه مناطق جهان در مورد چالش‌ ها در برابر دموکراسی و فرصت ‌ها برای تجدید آن گوش دادیم.

ما گفتگوها و ارتباطات بین شهرداران سراسر جهان – از مسا، آریزونا گرفته تا منهایم، آلمان – و دیگر رهبرانی که در خط مقدم از طریق حکومتداری خوب در سطح محلی قدرت دموکراسی را نشان می دهند، تسهیل کرده ‌ایم.

ما بر اهمیت دفاع از آزادی رسانه‌ ها و اینکه چگونه ارتقای جایگاه زنان و دختران در واقع یک سرمایه ‌گذاری در موفقیت دموکراسی ‌های ما است، تأکید ورزیده ایم.

ما بر الزام توانمندسازی مدافعان حقوق بشر و حصول اطمینان از این که فناوری هایی که در بخش عمده زندگی ما به کار گرفته می شوند برای پیشبرد دموکراسی و ارتقای جایگاه مردم استفاده شود و نه سرکوب، تمرکز کرده ‌ایم.

ما به نگرانی‌ ها و دغدغه های جوانان که بیش از هر گروه دیگری در آینده سهم دارند، و مهمترین مسائل برای آنها و اهمیت مشارکت و شنیده شدن صدای آنها در دموکراسی‌ ها گوش داده ایم.

اگر چه هر یک از کشورهای ما با چالش ‌های منحصر به ‌فردی روبرو است و بسیاری از شرایط متفاوت هستند، اما تهدیدهایی که با آن مواجهیم و راه‌ حل‌ هایی که به دنبال آن هستیم، پیشینه مشترکی دارند.

این مبارزه ای نیست که هیچ یک از ما بتواند به تنهایی با آن مقابله کند. همه باید با هم این کار را انجام دهیم.

و تعهداتی که ما نسبت به خود، به مردم خود و نسبت به یکدیگر انجام داده ایم، نه تنها دموکراسی‌ های ما را با عقب راندن خودکامگی، مبارزه با فساد، و ترویج حقوق بشر همه مردم تحکیم خواهند کرد، بلکه همچنین به آماده سازی زمینه برای شکوفایی دموکراسی در سراسر جهان کمک خواهند کرد.

من از انرژی و شور و شوقی که برای گردهم آوردن مردم در سراسر جهان در حمایت از ارزش‌ های دموکراتیک مشترکمان دیده ایم، بسیار دلگرم شده ام.

برای مثال، پیش از برگزاری این نشست، رؤسای جمهوری پاناما، کاستاریکا و جمهوری دومینیکن “ائتلاف برای تحکیم نهادهای دموکراتیک” و برای همکاری در زمینه ایجاد شفافیت، ترویج حقوق بشر، توسعه اقتصادی و تقویت دموکراسی در سرتاسر منطقه را تشکیل دادند.

امیدوارم در سال آینده شاهد تعداد بیشتری از اینگونه مشارکت ها و تعهدات الهام بخش باشیم.

و امیدوارم که همه کشورها اقدامات و نتایج حاصل را ردیابی خواهند کرد تا بتوانیم پیشرفت های صورت گرفته را در دومین نشست سران برای دموکراسی در سال آینده که امیدوارم بتوانم به طور حضوری میزبانی کنم، گزارش دهیم.

همانطور که دیروز گفتم، ایالات متحده به نوبه خود به تحکیم دموکراسی در داخل کشور و همکاری با شرکا در سراسر جهان متعهد است تا ثابت کند که دموکراسی ها می توانند در مورد مسائل مهم برای مردم نتیجه بخش باشند.

در داخل کشور، این به معنای تلاش برای تحقق بخشیدن به وعده آمریکا، از جمله با تصویب و به اجرا گذاشتن قانون آزادی رأی دادن و قانون ارتقای حقوق رأی گیری جان لوئیس است.

زیرا آنچه که جهان می گذرد در مورد ایالات متحده آمریکا نیز صدق می کند.

حق مقدس رأی دادن، رأی دادن آزادانه و حق برخورداری از احترام به رأی شما، رکن آزادی برای هر دموکراسی است.

با آن – همه چیز ممکن است.

بدون آن – تقریباً هیچ چیز ممکن نیست.

ما باید دست به دست هم دهیم و این کار را به انجام رسانیم.

ایالات متحده همچنین به تلاش های خود برای غلبه بر این همه گیری و همکاری با سازمان جهانی بهداشت، ابتکار کوواکس، و سایر شرکا برای نجات جان انسان ها، واکسینه کردن جهانیان در برابر کووید-۱۹، و بهبود امنیت بهداشتی برای همه ادامه خواهد داد.

ما از مشارکت های دموکراتیک خود مانند گروه هفت و مشارکت چهارگانه به منظور افزایش ظرفیت مشترک مان برای تولید و تحویل واکسن ها به همه و در همه جا استفاده خواهیم کرد.

ما با وضوح اخلاقی که در جوانان سراسر جهان می بینیم، با جدیت و فوریت به بحران اقلیمی رسیدگی می کنیم.

ما بر ارزش‌ های دموکراتیک که در کانون نظام بین ‌المللی ما قرار دارند و برای دهه‌ ها عامل اصلی رشد و کامیابی در جهان بوده‌ اند، تأکید می‌ ورزیم.

ما به همکاری با همه کسانی که برای این ارزش‌ ها احترام قائلند متعهد می شویم تا ضوابط و قوانینی را که در مسیر پیشرفت ما در قرن بیست و یکم حاکم خواهند بود، از جمله در مسائلی مانند امنیت سایبری و فناوری ‌های نوظهور شکل دهیم تا نسل‌ های آینده مانند ما از مزایای آزادی و دموکراسی بهره مند شوند.

پیام نهایی که می‌خواهم در پایان نخستین نشست برای دموکراسی اعلام کنم، این است که هر چند می ‌دانیم کار دشوار و سختی پیش رو داریم، اما همچنین می ‌دانیم که می توانیم از عهده این چالش برآییم.

زیرا همانطور که قبلاً گفتم و همانطور که این گردهمایی نشان داد، جهان دموکراتیک در همه جا حضور دارد.

اقتدرگرایان هرگز نخواهند توانست عشق به آزادی را که در قلب مردم سراسر جهان شعله ور است خاموش کنند. این شعله مرز نمی شناسد و به همه زبان ها صحبت می کند.

این شعله در قلب مبارزان با فساد، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، و معترضان مسالمت آمیز در خط مقدم این مبارزه در سراسر جهان وجود دارد.

این شعله در جلسات شورای شهری، انتخابات اتحادیه های صنفی، و اقدامات کوچکی که مردم در سراسر جهان برای حل مشکلات و رفع اختلافات با هم انجام می دهند، و در همه راه هایی که جامعه مدنی افراد را برای مشارکت در مورد مسائلی که بر زندگی آنها تاثیر می گذارند توانمند می سازد، وجود دارد.

بنابراین، دفاع از دموکراسی مستلزم تلاش کل جامعه است.

دفاع از دموکراسی مستلزم تلاش همه ما است.

به عنوان رهبران دولت ‌ها، ما وظیفه داریم به شهروندان خود گوش دهیم، حفاظت از دموکراسی را تقویت کنیم، و اصلاحاتی را انجام دهیم که یک دولت شفاف و پاسخگو را در برابر نیروهای کوبنده اقتدارگرایان و آنهایی که اهمیتی برای منافع عمومی قائل نیستند و فقط به دنبال قدرت هستند، مقاوم تر می سازند.

ما باید برای مبارزه با فساد و ایجاد اقتصادهای عادلانه تر با بخش خصوصی همکاری کنیم تا افراد بیشتری بتوانند از مزایای آن بهره مند شوند.

ما باید شهروندان خود را توانمند سازیم تا ما را برای دستیابی به عالی ترین آرمان هایمان پاسخگو بدانند و از همسو بودن اعمال با گفتار ما اطمینان حاصل کنند.

در پایان این اولین گردهمایی، بیایید با هم مجدداً بر این امر تأکید ورزیم که آینده متعلق به کسانی خواهد بود که کرامت و منزلت انسانی را محترم می شمارند، نه کسانی که آن را زیر پا می گذارند.

کسانی که توان بالقوه مردم خود را آزاد می کنند، نه کسانی که آن را سرکوب می کنند.

کسانی که به مردم خود توانایی نفس کشیدن آزاد می دهند، نه کسانی که مردم خود را با دست آهنین خفه می کنند.

همانطور که شیموس هینی شاعر بزرگ ایرلندی نوشته است: “یک بار در زندگی، موج عظیم عدالت که اشتیاقش در دلها بوده است برمی خیزد، و امید و تاریخ هم قافیه می شوند.”

آن موج عظیم بی دلیل و تصادفی شکل نمی گیرد. آن موج عظیم از قدرت مقاومت ناپذیر رویاها و عزم راسخ مردم سرچشمه می گیرد.

دموکراسی چیزی است که هم قافیه شدن امید و تاریخ را ممکن می سازد.

و امروز امید و تاریخ در دستان ماست.

بیایید با هم و با انگیزه به مقابله با این چالش بپردازیم.

من مشتاقانه در انتظار نشست سال آینده و مرور تعهدات و پیشرفت های جداگانه کشورهایمان خواهم بود. از شما سپاسگزارم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/12/10/remarks-by-president-biden-at-the-summit-for-democracy-closing-session/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future