An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
کاخ سفید
دفتر دبیر مطبوعات
واشنگتن دی سی
۹ دسامبر ۲۰۲۱

تالار کنفرانس جنوبی
۸:۱۲ صبح به وقت شرق آمریکا

رئیس جمهوری: با سلام به همگی، به اولین نشست برای دموکراسی خوش آمدید.

این گردهمایی مدتها به یک دلیل ساده در ذهن من بوده است: در برابر چالش های پایدار و نگران کننده پیش روی دموکراسی و حقوق بشر در سراسر جهان، دموکراسی به مدافع نیاز دارد.

من می‌ خواستم این نشست را اینجا در ایالات متحده میزبانی کنم، چرا که ما به خوبی هر کس دیگری می دانیم که احیای دموکراسی و تحکیم نهادهای دموکراتیک ما مستلزم تلاش مداوم است.

دموکراسی آمریکایی یک مبارزه مداوم برای تحقق بخشیدن به عالی ترین آرمان هایمان؛ التیام دادن زخم های ناشی از تفرقه و اختلاف ها؛ و تعهد مجدد به اندیشه بنیانگذاران کشور است که در اعلامیه استقلال ثبت شده است.

ما می گوییم: “ما این حقایق را بدیهی می دانیم که همه انسان ها برابر آفریده شده اند و پروردگار حقوق غیرقابل انکار از جمله زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی را به آنها اعطا کرده است.”

دموکراسی تصادفی صورت نمی گیرد. ما باید آن را با هر نسل تجدید کنیم. و به نظر من این یک مسئولیت ضروری است که ما بر دوش داریم. زیرا شواهد در دست ما را عمدتاً در جهت مخالف سوق می دهند.

بنا به گزارش ۲۰۲۰ خانه آزادی، برای پانزدهمین سال متوالی آزادی در سراسر جهان کاهش یافته است.

طبق یک گزارش اخیر دیگر توسط مؤسسه بین ‌المللی کمک به دموکراسی و انتخابات، طی ده سال گذشته بیش از نیمی از دموکراسی ‌های جهان از جمله ایالات متحده شاهد افت حداقل یکی از جنبه‌ های دموکراتیک خود بوده اند.

این روندها توسط چالش های جهانی که بیش از همیشه پیچیده تر و مستلزم تلاش های مشترک برای رفع این نگرانی ها هستند، تشدید می شوند:

فشار خارج از کشور توسط اقتدارگرایان. آنها به دنبال ارتقای قدرت و صادرات و گسترش نفوذ خود در سراسر جهان هستند و سیاست ها و اقدامات سرکوبگرانه خود را به عنوان راهی کارآمدتر برای مقابله با چالش های امروزی توجیه می کنند.

صداهایی که به دنبال شعله ور ساختن آتش تفرقه اجتماعی و قطبی شدن سیاسی هستند.

و شاید مهم ‌تر و نگران ‌کننده ‌تر از همه، افزایش نارضایتی مردم در سراسر جهان از دولت‌ های دموکراتیک و این احساس که آنها در برآوردن نیازهای مردم ناکام مانده اند.

به نظر من، این چالش سرنوشت ساز دوران ماست.

دموکراسی – حکومت مردم، توسط مردم، و برای مردم – گاهی اوقات می تواند شکننده باشد، اما اساساً انعطاف پذیر، قابل اصلاح و تعدیل، و بهبود پذیر است.

و بله، دموکراسی دشوار است. همه ما این را می دانیم. دموکراسی با اجماع و همکاری بهتر کار می کند. وقتی افراد و احزابی که ممکن است دیدگاه‌های مخالف داشته باشند دور هم می ‌نشینند و راه ‌هایی برای همکاری پیدا می ‌کنند، آن وقت است که دموکراسی شروع به کار می کند.

دموکراسی بهترین راه برای آزادسازی توان بالقوه افراد و دفاع از کرامت انسانی و حل مشکلات بزرگ است. و ثابت کردن این به ما بستگی دارد.

دموکراسی ها همه یکسان و مشابه نیستند. همه ما در جلسه امروز بر سر همه چیز توافق نداریم. اما تصمیم هایی که با هم اتخاذ می کنیم، به نظر من مسیر آینده مشترک ما را برای نسل‌ های آینده تعیین خواهند کرد.

ما به عنوان یک جامعه جهانی برای دموکراسی باید از ارزش هایی که ما را متحد می کنند، دفاع کنیم.

ما باید در دفاع از عدالت و حاکمیت قانون، برای آزادی بیان، آزادی اجتماع، آزادی مطبوعات ، آزادی مذهب، و حقوق بشر همه به پاخیزیم.

دوست فقید من، نماینده کنگره جان لوئیس، قهرمان بزرگ دموکراسی آمریکایی و حقوق مدنی در سراسر جهان بود و از رهبران بزرگ دیگری مانند گاندی و ماندلا آموخت و الهام گرفت.

او در آخرین سخنان خود خطاب به ملت ما پیش از درگذشتش سال گذشته ما یادآوری کرد، و من نقل قول می کنم: “دموکراسی یک حالت نیست، بلکه یک کنش است.” “دموکراسی یک حالت نیست، بلکه یک کنش است.”

بنابراین، ما در دو روز آینده رهبران بیش از صد دولت را در کنار فعالان، اتحادیه ‌های کارگری، و دیگر اعضای جامعه مدنی، متخصصان و محققان برجسته، و نمایندگان جامعه تجاری گرد هم خواهیم آورد- نه به این ادعا که دموکراسی ‌های ما کامل و بی نقص هستند یا این که پاسخ‌ به همه مشکلات را در دست دارند، بلکه برای شانه به شانه در کنار یکدیگر ایستادن و تجدید تعهد مشترک خود به بهبودسازی دموکراسی‌ هایمان؛ به اشتراک گذاری ایده ها و آموختن از یکدیگر؛ و انجام تعهدات ملموس به منظور تحکیم دموکراسی های خود و عقب راندن اقتدارگرایی، مبارزه با فساد، و ترویج و دفاع از حقوق بشر مردم در همه جا. برای عمل کردن.

این نشست آغاز سالی است که همه کشورهای ما به تعهدات خود عمل خواهند کرد و پیشرفت های حاصل را در سال آینده گزارش خواهند داد.

و ایالات متحده با سرمایه گذاری در دموکراسی در داخل کشور و در عین حال حمایت از شرکای خود در سراسر جهان در این کار به عنوان یک الگو عمل و رهبری خواهد کرد.

از آغاز کار دولت من، ما دستور کاری گسترده ای را دنبال کرده ایم تا ثابت کنیم که دموکراسی آمریکایی هنوز می ‌تواند کارهای بزرگی را به انجام برساند و به چالش‌ های مهم رسیدگی کند.

به همین دلیل است که ما به فوریت آنچه را که طرح نجات آمریکا می نامیم به تصویب رساندیم تا هر چه سریعتر مردم را در داخل و خارج از کشور واکسینه کرده و به تحت کنترل درآوردن این همه گیری کمک کنیم، و همچنین بهبود اقتصادی فراگیر و پایدار را که موجب رشد اقتصاد جهانی نیز می شود را تحریک کنیم.

ماه گذشته من با افتخار یک قانون دو حزبی را امضا کردم، یک توافق واقعی بین دموکرات‌ ها و جمهوری ‌خواهان در کشور ما: قانون سرمایه ‌گذاری در زیرساخت ها و مشاغل.

این قانون سرمایه گذاری نسلی را برای رفع ضروری ترین نیازهای مردم در قرن بیست و یکم امکان پذیر خواهد کرد: تأمین آب پاکیزه، جاده های ایمن، اینترنت پرسرعت باند پهن و خیلی چیزهای دیگر که همه با ایجاد مشاغل صنفی با درآمد خوب و دسترسی بهتر به ابزارها و منابع لازم برای کامیابی، زندگی های پر از فرصت و منزلت را برای افراد شاغل به ارمغان خواهند آورد، و دموکراسی ما را تحکیم خواهند کرد.

و امیدوارم که به زودی لایحه طرح بازسازی بهتر را به امضا برسانم که سرمایه گذاری فوق العاده ای برای مردم و کارگران ما خواهد بود و به خانواده های آمریکایی فرصت تنفس خواهد داد تا مشکلات خود را حل و فصل کرده و از فرصت ها بهره مند شوند.

دستور کار داخلی ما بر تأمین نیازهای مردم آمریکا و تقویت نهادهای دموکراتیک در داخل کشور متمرکز بوده است.

در اولین روز کاری به عنوان رئیس جمهوری، من یک فرمان اجرایی را برای پیشبرد عدالت و برابری نژادی امضا کردم. و دولت من اولین استراتژی ملی را برای برابری جنسیتی اخیراً منتشر کرد.

ما در حال تقویت بیشتر قدرت کارگران هستیم، زیرا کارگرانی که یک اتحادیه‌ را سازمان ‌دهی می‌ کنند تا صداهایشان در محیط کار، در جامعه، و در کشورشان شنیده شود فقط همبستگی اقتصادی نیست، بلکه دموکراسی در عمل است.

ما ثبت نام برای رأی دادن را برای آمریکایی ها تسهیل می کنیم و از طریق وزارت دادگستری تعداد وکلایی را که از حق رأی دادن دفاع می کنند و قوانین رأی گیری را به اجرا می گذارند، دو برابر کرده ایم.

دولت من به مبارزه برای تصویب دو قانون مهم که پایه و اساس دموکراسی آمریکایی را تشکیل می دهند، ادامه خواهد داد: حق مقدس هر فرد برای رساندن صدای خود از طریق انتخابات آزاد، عادلانه و ایمن.

ما باید قانون آزادی رأی گیری و قانون ارتقای حقوق رأی گیری جان لوئیس را به تصویب برسانیم تا از تبعیض در رأی گیری جلوگیری نماییم، دسترسی به صندوق های رأی را تضمین کرده، و از احترام به اراده و خواسته رأی دهندگان اطمینان حاصل کنیم، و خیلی چیزهای دیگر .

ما باید رأی دادن را برای مردم آسان تر کنیم، نه سخت تر. و تا زمانی که این کار انجام گیرد، برای دولت من یک اولویت باقی خواهد ماند.

انفعال یک گزینه نیست.

در حالیکه ما در داخل کشور به کار خود ادامه می دهیم تا ایالات متحده را به یک”اتحاد کامل تر” نزدیکتر کنیم، ما تعامل و حمایت خود از دموکراسی ها در سراسر جهان را نیز دوچندان کرده ایم.

در اوایل این هفته، من اولین راهبردی دولت ایالات متحده برای مقابله با فساد را منتشر کردم، که مبارزه ما با فساد فراملی را ارتقاء می بخشد – جرمی که باعث اتلاف منابع عمومی می شود، توانایی دولت ها را برای خدمت به مردم خود تضعیف می کند، و اعتمادی که مردم باید به دولت خود داشته باشند را از بین می برد.

این راهبردی همکاری با سایر شرکا -همه شما در سراسر جهان- برای بهبود شفافیت، پاسخگو قرار دادن عاملان فاسد و کاهش توانایی آنها در سوءاستفاده از سیستم های مالی ایالات متحده و بین المللی برای پولشویی و پنهان کردن دارایی هایشان را شامل می شود.

با افتخار است که من امروز ابتکار ریاست جمهوری برای تجدید دموکراتیک، که تلاش ها در برنامه های دیپلماسی و کمک های خارجی ما را برای تقویت انعطاف پذیری دموکراتیک و ترویج حقوق بشر در سطح جهانی متمرکز خواهد کرد، راه اندازی می کنم.

ما در نظر داریم با همکاری با کنگره در سال آینده تا ۴۲۴ میلیون دلار را به تقویت حکمرانی شفاف و پاسخگو، از جمله حمایت از آزادی رسانه ها، مبارزه با فساد بین المللی، ایستادگی در کنار اصلاح طلبان دموکراتیک، ترویج فناوری های که به ارتقای دموکراسی کمک می کنند، تعریف انتخابات عادلانه و دفاع از آن اختصاص دهیم.

اجازه دهید به چند نمونه از کارهایی که از طریق این ابتکار انجام خواهند گرفت اشاره کنم: یک رسانه آزاد و مستقل، بستر دموکراسی می باشد و از این راه است که مردم مطلع می مانند و دولت ها پاسخگو قرار داده می شوند. و در حال حاضر آزادی مطبوعات در سرتاسر جهان در معرض خطر است.

بنابراین، ما به تأمین سرمایه اولیه برای راه اندازی یک تلاش چندجانبه جدید به نام صندوق بین المللی برای رسانه های منافع عمومی، به منظور حفظ رسانه های مستقل در سراسر جهان متعهد شده ایم.

ما همچنین از طریق آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده، یک صندوق جدید به منظور دفاع از اتهام افترا برای روزنامه نگاران ایجاد خواهیم کرد تا به حمایت از روزنامه نگاران تحقیقی در برابر دردسر و مزاحمت دعاوی حقوقی که برای جلوگیری از فعالیت و کار مهم آنها در سراسر جهان طراحی شده اند، کمک کنیم.

ما برنامه ‌های جدیدی را برای کمک به مرتبط ساختن فعالیت ‌های ضد فساد میان اعضای جامعه مدنی، رسانه‌ ها، دانشگاه‌ ها، کارگران، و حفاظت از افشاگران و کمک به شرکا در از بین بردن پولشویی و پناهگاه ‌های امن راه ‌اندازی خواهیم کرد.

برای حصول اطمینان از اینکه دموکراسی‌ های ما با مشارکت همه شهروندان تقویت می ‌شوند، این ابتکار برنامه‌ هایی را برای ترویج مشارکت مدنی و رهبری سیاسی زنان و دختران، و همچنین توانمندسازی جامعه دگرباشان جنسی را در بر خواهد گرفت تا بتوانند در نهادهای دموکراتیک، ترویج اصلاحات قانون کار، و سازمان های کارگری مشارکت داشته باشند.

این کار شامل تلاش‌ های جدید با شرکایمان برای مقابله با بدرفتاری ها و آزار و اذیت اینترنتی، و کاهش احتمال سوءاستفاده کشورها از فناوری‌ های نوین، از جمله فناوری‌ های نظارتی برای سرکوب حق آزادی بیان شهروندانشان است.

ما از دو ابتکار واکنش سریع و مقطعی که اهداف کلیدی این نشست را پیش می برند، حمایت خواهیم کرد: صندوق تجدید دموکراتیک و مشارکت برای دموکراسی. این کار وزارت امور خارجه و آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده را قادر خواهد ساخت تا بودجه خود را برای حمایت از شرکایی که در خطوط مقدم برای دفاع از دموکراسی در سراسر جهان کار می کنند، افزایش دهند.

همتایان من، اعضای جامعه مدنی، فعالان، کنشگران، شهروندان: به نظر من، ما در یک نقطه عطف تاریخ قرار داریم. به نظر من، تصمیم هایی که در این لحظه اتخاذ می کنیم اساساً مسیری را که جهان ما در دهه ‌های آینده پیش خواهد گرفت، تعیین خواهند کرد.

آیا اجازه خواهیم داد که به عقب رانده شدن حقوق و دموکراسی همچنان ادامه یابد؟ یا آیا با هم این چشم انداز و شجاعت را خواهیم داشت تا باری دیگر پیشرفت و آزادی های بشر را به سوی جلو هدایت کنیم؟

من معتقدم که ما می توانیم این کار را انجام دهیم و اگر به خودمان، به دموکراسی هایمان و به یکدیگر ایمان داشته باشیم، این کار را انجام خواهیم داد.

هدف این نشست همین است.

من مشتاقانه در انتظار جلسات و گفتگوهای سازنده ای که در دو روز آینده خواهیم داشت، و ارتباطاتی که برای پیشبرد اهدافمان ایجاد خواهیم کرد، خواهم بود.

بنابراین، بیایید دست به کار شویم. از شکیبایی شما بسیار سپاسگزارم.

پایان: ۸:۱۲ صبح به وقت شرق آمریکا


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/12/09/remarks-by-president-biden-at-the-summit-for-democracy-opening-session/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future