An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
واشنگتن دی سی
۲ نوامبر ۲۰۲۱

مرکز نمایشگاه و کنفرانس اسکاتلند
گلاسکو، اسکاتلند
۱۰:۰۰ صبح به وقت گرینویچ

رئیس جمهوری: صبح همگی بخیر. با شما بودن مایه افتخار است. همتایان محترم من، مفتخرم که در این بحث مهم ایالات متحده را نمایندگی می کنم.

حفاظت از جنگل ‌ها و دیگر اکوسیستم ‌های حیاتی برای دستیابی به اهداف آب و هوایی و همچنین بسیاری دیگر از اولویت ‌های کلیدی مشترک ما مانند تضمین آب پاک، حفظ تنوع زیستی، حمایت از جوامع روستایی و بومی، و کاهش خطر گسترش بیماری ها ضروری می باشد.

جنگل ‌ها دی اکسید کربن موجود در جو را جذب می ‌کنند. من می‌ خواهم از رؤسای جمهوری [دموکراتیک] کنگو و گابن که امروز در اینجا حضور دارند، به خاطر تعهد قابل توجه شان به حفاظت از جنگل‌ های کشورهای خود تمجید کنم.

اگر همه ما برای حصول اطمینان از حفظ این منابع ارزشمند در آفریقا و سراسر جهان با یکدیگر همکاری کنیم، جنگل ها این پتانسیل را دارند که میزان کربن در سطح جهانی تا بیش از یک سوم کاهش دهند – تا بیش از یک سوم.

بنابراین، ما باید با همان جدیتی که برای کربن زدایی اقتصادهایمان به کار بسته ایم، به این موضوع بپردازیم. این کاری است که ما در ایالات متحده انجام می دهیم.

ما تاکنون از هدفی که در چارچوب چالش بُن در ۲۰۲۰ برای بازسازی بیش از ۲۰ میلیون هکتار زمین های جنگلی تعیین کردیم، فراتر رفته ایم.

در اولین هفته خدمت در مقام ریاست جمهوری، یک فرمان اجرایی صادر کردم که هدف آن حفظ حداقل ۳۰ درصد از تمام اراضی و آب های ایالات متحده تا سال ۲۰۳۰ بود.

ما برای جنگل ملی تونگاس در آلاسکا، بزرگترین جنگل بارانی معتدل دست نخورده جهان تدابیر حفاظتی ایجاد کردیم.

و امروز، من یک طرح جدید را برای حفاظت از جنگل‌های جهانی اعلام می‌کنم که طیف کاملی از ابزارهای دولت ایالات متحده – دیپلماتیک، مالی، و سیاستی – را برای متوقف کردن نابودی جنگل‌ها، احیای مخازن حیاتی کربن، و بهبود مدیریت زمین به کار می بندد.

با اجرای این طرح، ایالات متحده به جهان کمک خواهد کرد تا به هدف مشترک مان برای متوقف کردن نابودی جنگل‌های طبیعی و احیای حداقل ۲۰۰ میلیون هکتار جنگل‌ و سایر اکوسیستم‌ ها تا سال ۲۰۳۰ تحقق بخشیم.

این طرح در نوع خود بی نظیر است و با رویکرد تمام دستگاه های دولتی، و در مورد ما با کنگره کار می کند تا حداکثر ۹ میلیارد دلار از بودجه ایالات متحده را تا سال ۲۰۳۰ به حفظ و احیای جنگل های مان اختصاص دهد و میلیاردها دلار بیشتر را از سوی شرکایمان جمع آوری کند.

به عنوان بخشی از این طرح، ما تلاش خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که بازارها ارزش اقتصادی واقعی مخازن طبیعی کربن را تصدیق کرده و به دولت ها، مالکان زمین و دست اندرکاران انگیزه دهیم تا حفاظت از جنگل ها را در اولویت قرار دهند.

ما برای همسو کردن جریان های سرمایه گذاری بخش خصوصی با اهداف اقلیمی و حفاظتی مان، از جمله کاهش محرک های جنگل زدایی، ایجاد زنجیره های تأمین پایدار، پیگیری منابع پایدارتر کالاها کار خواهیم کرد.

در هر مرحله، ما با افرادی که بیش از همه تحت تأثیر جنگل ‌زدایی قرار گرفته ‌اند و با تجربه‌ ترین افراد در مدیریت پایدار زمین – جوامع محلی، مردمان بومی، دولت‌های محلی، جوامع مدنی- همکاری خواهیم کرد تا مطمئن شویم رویکردهای ما مؤثر و متمرکز بر نیازهای جمعیت آسیب پذیر خواهند بود.

حفاظت از جنگل ها و سایر اکوسیستم ها می تواند و باید نقش مهمی در تحقق اهداف بلندپروازانه آب و هوایی ما به عنوان بخشی از استراتژی انتشار صفر خالص داشته باشد.

ایالات متحده با الگوی رفتاری خود در این تلاش ها در داخل کشور پیشگام خواهد بود و از سایر کشورهای جنگلی و کشورهای در حال توسعه در تنظیم و اجرای اقدامات بلندپروازانه برای حفظ و احیای این مخازن کربن حمایت خواهد کرد.

من مطمئن هستم که می توانیم این کار را به انجام رسانیم. فقط باید اراده لازم را برای انجام کاری که می دانیم درست و لازم است و می دانیم در حد توانمان است، احضار کنیم.

بنابراین، به همین سادگی است که به نظر می رسد. بیایید دست به اقدام زنیم. ما می توانیم این کار را که برای یک نسل تاثیرگذار خواهد بود، به انجام برسانیم.

متشکرم.

۱۰:۰۴ صبح به وقت گرینویچ


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/11/02/remarks-by-president-biden-at-the-action-on-forests-and-land-use-event/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future