An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
برای انتشار فوری
۲ نوامبر ۲۰۲۱
پردیس رویدادهای اسکاتلندی
گلاسگو، اسکاتلند

۱:۳۶ بعد از ظهر به وقت محلی

رئیس‌جمهوری آمریکا: خوب، حرف زدن بعد از اورسولا بسیار آسان است. من فکر می‌کنم که او همان بار اول همه چیز را خیلی خوب بیان می‌کند.

ببینید، من بسیار بسیار مختصر صحبت خواهم کرد. من می‌خواهم از اورسولا تشکر کنم. و از همه شما که امروز برای امضا کردن این تعهد بسیار مهم اینجا هستید، سپاسگزاری می‌کنم.

یکی از مهم‌ترین کارهایی که ما می‌توانیم انجام دهیم — و من همانند بسیاری از شما به این دهه تعیین‌کننده اشاره می‌کنم. ما باید بفهمیم که می‌خواهیم چه کار کنیم. مسئله فقط از حالا تا سال ۲۰۵۰ نیست. کاری که ما از حالا تا سال ۲۰۳۰ انجام خواهیم داد نیز بر این موضوع که آیا ما قادر خواهیم بود به تعهدات بلندمدت‌مان عمل کنیم، تأثیر بسیار زیادی خواهد گذاشت.

و یکی از مهم‌ترین کارهایی که ما می‌توانیم در این دهه سرنوشت‌ساز – برای در دسترس نگه داشتن هدف دمای ۱.۵ درجه – انجام دهیم، کاهش میزان انتشار گاز متان در سریع‌ترین زمان ممکن است.

همانطور که پیش از این گفته شد، این یکی از نیرومندترین گازهای گلخانه ای است. تقریباً نیمی از – نیمی از گرمایشی که امروز با آن رو به رو هستیم – فقط [در نتیجه] قرار گرفتن در معرض متان است.

بنابراین، ما به اتفاق متعهد می‌شویم که تا سال ۲۰۳۰ میزان گاز متان خود را ۳۰ درصد کاهش دهیم. و من فکر می‌کنم ما احتمالاً می‌توانیم فراتر از آن نیز برویم.

ما این بسته را در ماه سپتامبر در مجمع عمومی اعلام کردیم. در آن زمان، گفته شد که ۹ کشور آن را امضا کرده بودند. اما امروز، تعداد آنها بیش از ۸۰ [کشور] است. و این تعداد در حال نزدیک شدن به ۱۰۰ کشور است. این تقریباً نیمی از متان جهانی – انتشار متان – یا ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی است.

و این طور نیست – این تفاوت عظیمی را ایجاد خواهد کرد. و همان طور که اورسولا اشاره کرد این تنها به موضوع مبارزه با تغییرات اقلیمی محدود نمی‌شود، بلکه سلامت جسمی افراد و طیف کاملی از مسائل دیگر را نیز در بر می‌گیرد. این امر موجب بهبود بهداشت، کاهش آسم، و فوریت‌های مرتبط با مسائل تنفسی می‌شود. این همچنین با کاهش دادن هدررفت محصولات و آلودگی‌های سطحی مرتبط با آن، عرضه غذایی را بهبود می‌بخشد. این کار همچنین اقتصادهای ما را تقویت خواهد کرد، پول شرکت‌های ما صرفه‌جویی خواهد شد، نشت متان را کاهش خواهد داد، متان را جذب و آن را به منبع درآمد تازه‌ای تبدیل خواهد کرد، و برای کارگران‌مان مشاغلی پردرآمد اتحادیه‌‌ای ایجاد خواهد کرد.

و ما داریم – ما درباره مشاغلی برای تولید فناوری‌های نوین به منظور شناسایی متان، مشاغل اتحادیه‌ای برای لوله‌کش‌ها و جوشکاران که بروند و در چاه‌های نفت متروکه را ببندند، لوله‌هایی را که نشت می‌کنند و هزاران مایل از آن [لوله‌ها] وجود دارد، مسدود کنند.

و این یک بنیاد – یک تعهد بنیادین دولت من از همان آغاز بوده است. این چیزی است که ما – که من برای آن در کارزار [انتخاباتی] تلاش کردم. و امروز، من گام‌های بعدی برای کاهش انتشار متان توسط ایالات متحده را اعلام می کنم.

ما دو مقررات جدید را پیشنهاد می‌کنیم. یکی از طریق آژانس محفاظت از محیط زیست ما است که میزان هدررفت تلفات متان از چاه‌های نفت جدید و موجود و لوله‌های گاز را کاهش می‌دهد. و یکی دیگر از طریق وزارت ترابری برای کاهش نشت‌های هدردهنده و بالقوه خطرناک از خطوط لوله‌های گاز طبیعی است. این در حوزه اختیارات آنها است.

ما همچنین در حال راه‌اندازی طرح‌های تازه برای کار با کشاورزان و دامداران‌مان به منظور معرفی رویه‌های «کشاورزی ‌هوشمند به اقلیم» و کاهش متان در مزارع، که آن هم یکی از منابع بسیار عمده است، هستیم.

و همه این‌ها بخشی از راهبردی جدید متان ما است که تمرکز آن بر کاهش بزرگترین منبع انتشار گاز متان و در عین حال ایجاد شغل برای هزاران – هزاران – تن از کارگران ماهر ما در سراسر ایالات متحده است و من پیش‌بینی می‌‌کنم که در کشورهای شما هم همین‌طور باشد.

پس اجازه دهید من در پایان بار دیگر تأکید کنم که این کاری نیست که ما بخواهیم صرفاً برای حفاظت از محیط زیست و آینده خود انجام دهیم، بلکه این فرصتی بسیار بزرگ است — فرصتی بسیار بزرگ برای همه ما، همه ملت‌های ما است تا شغل ایجاد کنیم و دستیابی به اهداف اقلیمی را به عنوان بخشی اصلی از بهبود اقتصاد جهانی تعیین کنیم.

ایالات متحده مشتاق است که با یکایک شما کار کند تا مطمئن شود که ما به این هدف دست خواهیم یافت و کشورهای بیشتری – کشورهای بیشتری – را تشویق می‌کند تا در زمینه تعهد به کاهش متان در سطح جهان به ما بپیوندند؛ چرا که [کشورهای] بیشتری هستند که می‌توانند و باید بپیوندند.

بنابراین، من می‌خواهم بار دیگر از شما تشکر کنم. چیزهای بیشتری برای گفتن وجود دارد، اما بسیاری از آنها قبلاً گفته شده است. اما، از همکاری شما سپاسگزارم. از بلندپروازی شما سپاسگزارم.

حالا می‌خواهم نوبت را به وزیر کری بدهم. او هنوز این‌جا است؟ آن‌جا است.

و من از همه شما بسیار سپاسگزارم. (تشویق حضار.)

۱:۴۱ بعد از ظهر به وقت محلی


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/11/02/remarks-by-president-biden-at-an-event-highlighting-the-progress-of-the-global-methane-pledge/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future