An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
یادداشت رسانه‌ای
۲۸ نوامبر ۲۰۲۲

تیم لندرکینگ، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور یمن، سفر خود به عمان و عربستان سعودی را از روز ۲۷ نوامبر با هدف پشتیبانی از تلاش‌های جاری صلح آغاز کرد. فضای ایجادشده در نتیجه آتش‌بس با میانجی‌گری سازمان ملل متحد بهترین فرصت یمن برای صلح در چند سال اخیر بوده است. ما در این لحظه حساس به حوثی‌ها یادآوری می‌کنیم که یمنی‌ها خواستار صلح هستند، نه بازگشت به جنگ. به همین دلیل، ما از حوثی‌ها می‌خواهیم که حملات‌شان به بندرهای یمن را، که جریان منابع به شدت مورد نیاز را مختل و رنج و درد مردم را در سراسر یمن تشدید می‌کند، بی‌درنگ متوقف کنند. این‌گونه حملات تنها خطر سقوط یمنی‌ها به چرخه بی‌معنی دیگری از خشونت و رنج را به همراه دارد. ما از حوثی‌ها می‌خواهیم که به جای این حملات از این فرصت برای صلح بهره ببرند، با سازمان ملل متحد همکاری کنند، و این را بپذیرند که تنها راه پایان دادن به هشت سال جنگ ویرانگر یک توافق سیاسی مذاکره‌شده و فراگیر تحت رهبری یمن است.

برای هرگونه پرسش خواهشمند است با ونسا ویدال به نشانی NEA-Press@state.gov تماس بگیرید و ما را در توییتر دنبال کنید.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/u-s-special-envoy-for-yemen-lenderkings-travel-to-oman-and-saudi-arabia/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future