An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
یادداشت رسانه‌ای
۲۹ مارس ۲۰۲۲

تیم لندرکینگ، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور یمن، از ۲۸ مارس به منطقه خلیج فارس سفر خواهد کرد تا به رهبری تلاش‌های دیپلماتیک ایالات متحده با هدف پیشبرد راه حلی پایدار و فراگیر برای مناقشه یمن و ارائه کمک فوری به مردم یمن ادامه دهد. مردم یمن سزاوار برخورداری از کشوری آرام‌تر و مرفه‌تر هستند؛ کشوری که بتوانند در آن با امنیت و کرامت زندگی کنند.

لندرکینگ، فرستاده ویژه ایالات متحده، اولویت تعاملات خود در منطقه را بر بسیج کمک‌های بشردوستانه نجات‌بخش بیشتر برای یمن قرار خواهد داد. مردم ایالات متحده در این ماه نزدیک به ۵۸۵ میلیون دلار دیگر به یمنی‌ها کمک ارائه کردند؛ اما تنها ۳۰ درصد از مقدار بودجه مربوط به واکنش بشردوستانه یمن تامین مالی شده است. کمبودها در زمینه تامین مالی سازمان‌های بشردوستانه را مجبور می‌کند که امدادرسانی به میلیون‌ها یمنی را قطع کنند.

در حالی که جهان در واکنش به فاجعه انسانی ناشی از جنگ بدون تحریک قبلی و ویرانگر کرملین در اوکراین بسیج شده است جهان نباید میلیون‌ها یمنی را، که از بزرگترین بحران بشری جهان رنج می‌برند، فراموش کند. یمن نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان مستقیماً تحت تأثیر مختل شدن عرضه گندم از اوکراین در نتیجه تهاجم پوتین به آن کشور قرار گرفته است. یمن بیش از ۳۰ درصد از گندم مورد نیاز خود را از اوکراین وارد می‌کند. جامعه بین‌المللی نمی‌تواند مردم یمن را، در زمانی که به ما نیاز دارند، ناامید کند. ما از اهدا‌کنندگان کمک‌ها، به‌ویژه آنها که در منطقه هستند، می‌خواهیم که برای کمک به برطرف کردن نیازهای فوری بشردوستانه در منطقه، از جمله رنچ یمنی‌ها، سخاوتمندانه مشارکت کنند.

لندرکینگ، نماینده ویژه، در ریاض همچنین ضمن شرکت در افتتاحیه گفت‌و‌گوی «یمنی-یمنی» تحت هدایت شورای همکاری خلیج فارس، با شرکت‌کنندگان یمنی تعامل خواهد کرد. ایالات متحده از فرصت‌هایی برای یمنی‌ها به منظور گردهم آمدن، ارائه تجربیات و دیدگاه‌های مختلف به یکدیگر، و شناسایی راه‌حل‌ها و اصلاحاتی که می‌تواند زندگی شهروندان را بهبود بخشد، استقبال می‌کند.

چنان‌چه پرسشی دارید لطفاً با ونسا ویدال به نشانی NEA-Press@state.gov تماس بگیرید و ما را در Twitter@StateDept_NEA  دنبال کنید.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/u-s-special-envoy-for-yemen-lenderkings-travel-to-the-gulf/ 

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future