An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
۱۱ اوت ۲۰۲۲
یادداشت رسانه‌ای

تیم لندرکینگ، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور یمن، از روز ۱۱ اوت به امارات متحده عربی، عمان، و عربستان سعودی سفر خواهد کرد، و در همین حال اعضای تیم او به اردن خواهند رفت. این سفر بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک فشرده ما برای کمک به گسترش آتش‌بس برقرار شده با میانجی‌گری سازمان ملل متحد و تقویت تلاش‌ها برای رسیدن به صلح است. فرستاده ویژه و تیم او بر کمک به گسترش واقعی مزایای آتش‌بس به همه یمنی‌ها و هموار کردن راه برای برقراری آتش‌بس دائم و یافتن راه‌حلی فراگیر و پایدار برای درگیری‌ها تحت رهبری یمن، متمرکز خواهند بود. لندرکینگ، نماینده ویژه، همچنین درباره بی‌ثباتی‌های اخیر در شبوه و نیاز به بازگشت به آرامش بحث و گفت‌و‌گو خواهد کرد.

فرستاده ویژه طی سفر خود همچنین بر ضرورت ارائه کمک‌های مالی بیشتر به یمنی‌ها تاکید خواهد کرد. ایالات متحده فقط در سال جاری بیش از یک میلیارد دلار کمک بشردوستانه ارائه کرده است و به این ترتیب مجموع کمک‌های ما از زمان آغاز بحران در یمن را به حدود ۵ میلیارد دلار رسانده است. ما از اهداکنندگان می‌خواهیم که به منظور یاری رساندن به مردم یمن، هم سخاوتمندانه کمک کنند و هم تعهدات قبلی را فوراً ارائه دهند.

فرستاده ویژه در زمان حضور خود در منطقه خلیج فارس به پشتیبانی از تلاش‌های سازمان ملل متحد برای ارتقای آگاهی و تامین منابع مالی برای پروژه اضطراری نفتکش «صافر» ادامه خواهد داد. در شرایطی که حدود ۱۴ میلیون دلار از منابع مالی تامین نشده مانده و سازمان ملل متحد و حوثی‌ها برای تخلیه موقت نفت در یک کشتی دیگر توافق کرده‌اند، ما از هر زمان دیگری به مقابله با تهدید ناشی از این نفتکش متروک، نزدیک‌تر هستیم. نشت نفت باعث می‌شود که این بدترین بحران بشردوستانه جهان وخیم‌تر شود، صدمات زیست‌محیطی شدیدی به بار بیاید، و کشتیرانی و سایر فعالیت‌های اقتصادی جهانی را تحت تاثیر قرار گیرد.

چنان‌چه پرسشی دارید لطفاً با ونسا ویدال به نشانی NEA-Press@state.gov تماس بگیرید و ما را در Twitter@StateDept_NEA دنبال کنید.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/u-s-special-envoy-for-yemen-lenderkings-travel-to-the-uae-oman-and-saudi-arabia/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future