An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
بیانیه مطبوعاتی
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده
۱ دسامبر ۲۰۲۲

ایالات متحده متعهد است که از مجموعه کامل ابزارهای ضد تروریستی خود برای مقابله با تهدیدهای ناشی از گروه‌های تروریستی فعال در افغانستان، از جمله القاعده در شبه قاره هند و تحریک طالبان پاکستان استفاده کند. این تعهد بخشی از تلاش‌های بی‌وقفه ما برای اطمینان یافتن از این امر است که تروریست‌ها از افغانستان به‌عنوان بستری برای تروریسم بین‌المللی استفاده نمی‌کنند.

وزارت امور خارجه دیروز چهار تن از رهبران القاعده در شبه قاره هند و تحریک طالبان پاکستان را به دلیل نقش رهبری آنها در گروه‌های مربوطه مطابق نسخه اصلاح شده فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ به عنوان تروریست‌های «به ویژه معین شده جهانی» تعیین کرد.

اسامه محمود امیر القاعده در شبه قاره هند است.

عاطف یحیی غوری معاون امیر القاعده در شبه قاره هند است.

محمد معروف فرد مسئول شعبه استخدام نیرو برای القاعده در شبه قاره هند است.

قاری امجد معاون امیر تحریک طالبان پاکستان است. او بر عملیات‌ها و بر ستیزه‌جویان در استان خیبر پختونخوا نظارت می‌کند.

در نتیجه این اقدامات، همه دارایی‌ها و منافع موجود در دارایی‌های افرادی که دیروز تعیین شده‌اند و در حوزه اختیارات قضایی ایالات متحده قرار دارند، مسدود می‌شود و همه آمریکایی‌ها به طور کلی از هرگونه معامله با آنها منع می‌شوند.

اقدامات دیروز بار دیگر نشان داد که ما به استفاده از همه ابزارهای مربوطه برای پایبندی به تعهدمان به منظور اطمینان یافتن از این که تروریست‌های بین‌المللی دیگر قادر نیستند در افغانستان با برخورداری از مصونیت فعالیت کنند، ادامه خواهیم داد.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/terrorist-designation-of-aqis-and-ttp-leaders/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future