An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده
برای انتشار فوری
۱۹ ژوئیه ۲۰۲۲

ما به نشان دادن تعهد تزلزل‌ناپذیرمان برای بازگرداندن شهروندان آمریکایی که در خارج از کشور گروگان گرفته شده‌اند یا به صورت غیرقانونی بازداشت شده‌اند، ادامه می‌دهیم. رئیس‌جمهوری امروز یک فرمان اجرایی تازه را که بر اساس «قانون رابرت لوینسون برای بازیابی گروگان‌ها و پاسخگو کردن گروگان‌گیری» صادر شده است، امضا کرد تا ابزارهای گسترده‌ای را برای دولت ایالات متحده به منظور بازدارندگی و اختلال در گروگان‌گیری و بازداشت‌های غیرقانونی فراهم کند.

زمانی که آمریکایی‌ها در خارج از کشور به اسارت گرفته می‌شوند، ما باید همه تلاش‌مان را برای آزادی آنها انجام دهیم. رئیس‌جمهوری ایالات متحده، سالیوان مشاور امنیت ملی، و من با خانواده‌هایی که با چالش فوق‌العاده دشوار فعالیت برای یکی از عزیزان اسیر خود رو‌به‌رو هستند، گفت‌و‌گو کرده‌ایم. من از همکاری آنها سپاسگزارم و همه ما تحت‌ تاثیر رشادت‌شان قرار گرفته‌ایم. این فرمان اجرایی پشتیبانی دولت ایالات متحده از خانواده‌ها را در اولویت قرار می‌دهد و به مقامات ایالات متحده دستور می‌دهد که به سرعت اطلاعات و راهبرد‌های مربوطه را، به نحو مقتضی، برای کسب آزادی عزیزشان همرسان کنند.

اختیارات تحریمی گنجانده شده در این فرمان اجرایی ایالات متحده را قادر می‌سازد که تحریم‌های مالی و مسافرتی را علیه کسانی که مسئول نگهداری ناعادلانه شهروندان ایالات متحده هستند، فارغ از این که دستگیرکننده آنها یک شبکه تروریستی باشد یا یک عامل حکومتی، اعمال کند.

در اقدامی موازی، وزارت امور خارجه همچنین یک شاخص خطر تازه‌ – به نام شاخص «دی» (D) را به توصیه‌های مسافرتی ما اضافه می‌کند. این شاخص جدید به شهروندان ایالات متحده در مورد خطر بازداشت شدن غیرقانونی توسط یک دولت خارجی هشدار می‌دهد. ما این شاخص را اضافه می‌کنیم تا بر خطر بالای بازداشت غیرقانونی در کشورهای خاصی که به طور مرتب درگیر این رویه بوده‌اند، تاکید کنیم.

وزارت امور خارجه ایالات متحده هیچ اولویتی بالاتر از ایمنی و امنیت شهروندان ایالات متحده در خارج از کشور ندارد. فرمان اجرایی امروز و شاخص «دی» این تعهد را به نمایش می‌گذارد و ما همچنان در تلاش‌های‌مان برای آن که آمریکایی‌هایی را که گروگان گرفته شده‌اند یا به ناحق بازداشت شده‌اند بار دیگر به عزیزان‌شان برسانیم، از پا نخواهیم نشست.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/issuance-of-executive-order-on-bolstering-ongoing-efforts-to-bring-hostages-and-wrongfully-detained-u-s-nationals-home/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future