وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
گزاره‌برگ
۱۴ آوریل ۲۰۲۲

این «طرح اقدام برابری» به تشریح اقدامات، معیارها، و تلاش‌های مشخص پاسخگویی برای بهبود کارایی و اثربخشی به منظور ادغام موفقیت‌آمیز فرمان اجرایی ۱۳۹۸۵ در همه جنبه‌های مأموریت ما در امور خارجی می‌پردازد.

سیاست خارجی ایالات متحده

·  اولویت قائل شدن برای تعامل با شرکای دیپلماتیک و اعضای جوامع محروم و کم‌نماینده در سراسر جهان به منظور ارزیابی و گنجاندن بهتر برابری در سیاست‌های خارجی ایالات متحده

·  ایجاد یک چارچوب راهبردی سه بخشی جدید برای پیگیری پیشرفت و همکاری با شرکای محلی به منظور کاهش موانع فراروی برابری

کمک‌های خارجی ایالات متحده

·  ایجاد ضروریات جدید گزارشگری و ابزارهای تجزیه و تحلیل برابری، با هدف همسو کردن اولویت‌ها و فعالیت‌ها با اصول فرمان اجرایی ۱۳۸۹۵ از طریق کمک‌های بین‌المللی

·  همکاری با طرف‌های ذینفع برای آگاه کردن عملیات و برنامه‌ریزی داده‌محور با هدف ادغام برابری نژادی و پشتیبانی از جوامع محروم در کمک‌های خارجی ایالات متحده

دیپلماسی عمومی و روابط عمومی
·
لحاظ کردن اصول فرمان اجرایی ۱۳۹۸۵ در برنامه‌ریزی، مبادلات، و راهبردهای ارتباطاتی دیپلماسی عمومی، و استفاده از ابزارهای جدید ارزیابی برابری با هدف پیگیری پیشرفت

·  افزایش پیام‌رسانی‌های فراگیر به منظور مبارزه با اطلاعات نادرست، که می‌تواند میان جوامع اختلاف بیاندازد و هنجارهای دموکراتیک را تضعیف کند.

خدمات کنسولی

·  به‌روز‌رسانی تفسیر و کاربرد قانون مهاجرت و ملیت با هدف بازتاب دادن پیشرفت‌های حاصله در زمینه‌های فناوری کمک باروری

·  ارائه فراورده‌های مرتبط با شهروندی ایالات متحده، از جمله گذرنامه، با نشانگرهای جنسیتی فراگیر

تدارکات، قراردادها، و کمک‌های مالی

·  مستلزم بررسی تحت فرآیندهای کنونی قراردادهای فدرال به منظور ایجاد دسترسی منصفانه‌‌تر برای شرکای تجاری کوچک و محروم

· گسترش پایه تامین صنعتی بر اساس اصول فرمان اجرایی ۱۳۹۸۵ و تبدیل آن به سازمانی برای مشارکت‌های قراردادی آژانس و بازار فدرال، و نیز ایجاد یک روش جدید مبتنی بر داده‌ها با به کارگیری تحقیقات بازار، کارت امتیاز کسب‌و‌کار داخلی، و رایزنی با طرف‌های ذینفع


برای کسب اطلاعات بیشتر خواهشمند است به www.state.gov/equity مراجعه کنید.

برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/u-s-department-of-states-equity-action-plan/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future