An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر خارجه
۱۲ فوریه ۲۰۲۱

من از تاریخ ۱۶ فوریه تعیین شدن انصارالله، که گاه از آن با عنوان حوثی‌ها یاد می‌شود، به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی بنا بر قانون مهاجرت و ملیت، و یک تروریست جهانی به طور ویژه معین شده بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴، به شکلی که اصلاح شده است، را لغو می‌کنم.

این تصمیم نشان‌دهنده شناسایی وضعیت وخیم انسانی در یمن است. ما به هشدارهای سازمان ملل متحد، گروه‌های بشردوستانه، و اعضای هر دو حزب کنگره و دیگران مبنی بر این که این تعیین‌ها می‌توانند بر دسترسی یمنی‌ها به کالاهای اساسی مانند غذا و سوخت تأثیری ویرانگر بگذارند، گوش فرا دادیم. هدف از این لغو کردن‌ها اطمینان یافتن از این است که سیاست‌های مربوطه ایالات متحده، از رسیدن کمک‌ها به کسانی که هم اکنون از آن چه که بدترین بحران انسانی جهان نامیده شده رنج می‌برند، جلوگیری نمی‌کند. ما امیدواریم که با تمرکز بر بهتر کردن وضعیت انسانی در یمن، طرف‌های یمنی نیز بتوانند بر گفت‌وگو تمرکز کنند.

عبدالمالک الحوثی، عبدالخالق بدرالدین الحوثی، و عبدالله یحیی الحکیم، رهبران انصارالله، همچنان بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۶۱۱ در ارتباط با اقداماتی که صلح، امنیت، و ثبات یمن را تهدید می‌کنند، تحت تحریم باقی خواهند ماند. ما همچنان فعالیت‌های انصارالله و رهبران آن را از نزدیک رصد خواهیم کرد و فعالانه اهداف دیگر برای تعیین کردن – به ویژه آنها که مسئول اجرای حملات با قایق‌های انفجاری علیه کشتیرانی بازرگانی در دریای سرخ و حملات پهپادی و موشکی به عربستان سعودی هستند – را شناسایی خواهیم کرد. ایالات متحده همچنین به پشتیبانی از تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه اعضای انصارالله و اعمال آنها ادامه خواهد داد. ایالات متحده همچنین به جلب توجهات نسبت به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده این گروه و اعمال فشار بر این گروه جهت تغییر دادن رفتارش ادامه خواهد داد.

ایالات متحده همچنان نسبت به اقدامات بدخواهانه انصارالله، و تجاوزگری، از جمله به دست گرفتن کنترل بخش‌های بزرگی از یمن با استفاده از زور، حمله به شرکای ایالات متحده در خلیج فارس، ربودن و شکنجه کردن شهروندان ایالات متحده و بسیاری از هم‌پیمانان ما، منحرف کردن مسیر کمک‌های بشردوستانه، سرکوب بی‌رحمانه یمنی‌ها در مناطق تحت کنترل خود، و حمله مرگبار روز ۳۰ دسامبر ۲۰۲۰ به عدن علیه کابینه دولت مشروع یمن، هوشیار است. اقدامات و سرسختی انصارالله این مناقشه را طولانی کرده و هزینه‌های انسانی جدی به بار آورده است.

ما همچنان نسبت به کمک کردن به شرکای ایالات متحده در خلیج فارس برای دفاع از خودشان، از جمله در برابر تهدیدهایی که از یمن نشأت می‌گیرند و بسیاری از آنها با پشتیبانی ایران انجام می‌شوند، متعهد هستیم. ایالات متحده، به همراه سازمان ملل متحد و دیگران تلاش‌هایش را برای پایان دادن به خود جنگ دوچندان می‌کند. ما بار دیگر بر این باور استوارمان که این درگیری هیچ گونه راه حل نظامی ندارد، تأکید می‌کنیم.

ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم که برای دستیابی به یک راه‌حل سیاسی پایدار، تلاش کنند. یک راه حل سیاسی پایدار تنها ابزار برای پایان دادن این بحران انسانی به شکلی پایدار است؛ بحرانی که مردم یمن را گرفتار خود کرده است.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/revocation-of-the-terrorist-designations-of-ansarallah/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future