An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
یادداشت رسانه‌ای
۱۵ سپتامبر ۲۰۲۲

تیم لندرکینگ، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور یمن، روز ۱۴ سپتامبر از سفر به امارات متحده عربی، عربستان سعودی، و عمان به واشنگتن بازگشت. در دیدارهای او اجماع کاملی وجود داشت که آتش‌بس یمن – که قرار است ۲ اکتبر منقضی شود – همچنان بهترین فرصت برای صلح در سال‌های اخیر است و برای یمنی‌هایی که سال‌ها با جنگ و رنج دست به گریبان بوده‌اند، دورانی بی‌سابقه از آرامش و امید را به ارمغان آورده است. افزون بر این، همه طرف‌ها حمایت‌شان را از یک توافق آتش‌بس گسترده‌تر که شامل پرداخت حقوق کارکنان دولت، بهبود وضعیت آزادی رفت‌وآمد از طریق بازگشایی جاده‌ها، انتقال سریع سوخت از طریق بندرها، و گسترش پروازهای تجاری از فرودگاه صنعا است، ابراز کردند.

آقای لندرکینگ از تلاش‌های دولت جمهوری یمن برای اطمینان یافتن از این که منافع این آتش‌بس به همه یمنی‌ها می‌رسد، استقبال کرد. این تلاش‌ها از جمله از طریق اقدامات فوق‌العاده اخیر برای جلوگیری از بحران سوخت به وجود آمده در نتیجه دستور حوثی‌ها انجام شد؛ دستوری که به تعویق برنامه کشتی‌ها انجامید. اکنون زمان آن فرا رسیده است که حوثی‌ها اقداماتی را که آتش‌بس را به خطر می‌اندازد متوقف کنند، به همکاری با سازمان ملل بپردازند، و از توافق آتش‌بس گسترده‌تری که منافع زیادی را برای میلیون‌ها یمنی به همراه خواهد داشت پشتیبانی کنند. این منافع شامل رساندن پول به دست ده‌ها هزار آموزگار، پرستار، و دیگر کارمندان دولت، که مدت‌های مدید بدون دریافت حقوق کار کرده‌اند، است.

برای این که یمن در مسیر صلح و بهبودی قرار گیرد، همه طرف‌ها باید حاضر به مصالحه باشند و ایجاد آینده روشن‌تر برای یمن را در اولویت قرار دهند. ایالات متحده همچنان نسبت به پیشبرد تلاش‌ها برای به دست آوردن یک توافق صلح پایدار و فراگیر برای همه یمنی‌ها متعهد است؛ توافقی که شامل همه فراخوان‌های آنها برای عدالت و پاسخگویی باشد.

چنان‌چه پرسشی دارید خواهشمند است با ونسا ویدال به نشانی NEA-Press@state.gov تماس بگیرید و ما را توییتر به نشانی@StateDept_NEA  دنبال کنید.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/u-s-special-envoy-for-yemen-lenderking-returns-from-travel-calls-on-parties-to-prioritize-peace-in-yemen/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future