An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۱۴ مارس ۲۰۲۲
واشنگتن دی.سی

زنان، از لالایی‌های آرام گرفته تا نعره‌های دادخواهانه در میدان نبرد، هر روز و همواره پرستاری می‌کنند و پرورش می‌دهند، آموزش می‌دهند و می‌سازند، و جهان ما را رو به جلو رهبری و رویا می‌پرورانند.

زنان هرگز ساکت نبوده‌اند. اما با خشونت، نفرت، تبعیض، و انزوا، با کار و مراقبتی که هرگز به انجام نمی‌رسد، ساکت شده‌اند.

به زنان گفته شده است که آنها خطرناک هستند. و دلیل آن این است که آنها برای فساد و بی‌عدالتی خطرناک هستند. زمانی که ما صدایمان را بلند می‌کنیم، ما از قدرت درهم شکستن سپرهای ظلم و ستم برخورداریم.

به همین دلیل است که مردان بزدل دختران را از یادگیری باز می‌دارند. به همین دلیل است که پیکرهای زنان به قربانی‌های جنگ تبدیل می‌شود.

دل من نیز مانند همه ما از دیدن ویدیوهای اوکراین به درد آمده است. کودکان بیمار در حال فرار سوار بر قطارهای پزشکی موقتی. بمباران غیرقابل تصور یک زایشگاه. والدینی که بالای سر پیکرهای درهم‌شکسته فرزندانشان در خیابان‌ها اشک می‌ریزند. این فقدان معنا به شدت تکان‌دهنده است.

ما همچنین می‌دانیم که در سراسر جهان رویدادهای وحشتناکی رخ می‌دهد؛ رویدادهایی که هرگز سرخط اخبار شبانگاهی نیستند. در سراسر جهان پیکرهای درهم‌شکسته کودکان و زنانی که زخم‌های جنگ بر بدن‌شان است، وجود دارند.

و در همه جا زنانی هستند که صدایشان باید شنیده شود؛ چرا که این داستان‌ها نیرومند هستند. آنها زندگی ما را شکل می‌دهند، لایه‌لایه‌های شادی و اندوه ما را تعریف می‌کنند، مسائل مهم را از موضوعات دیگر جدا می‌کنند. آنها نحوه درک و ارتباط ما با یکدیگر – فراتر از زبان، فاصله، و زمان – هستند. آنها حس همدردی را تقویت می‌کنند و هر یک از ما را وادار می‌کنند که اقدام کنیم.

من به تدریس شیوه نگارش در یک دانشکده محلی در این نزدیکی ادامه می‌دهم، و در کلاس‌هایم، می‌بینم که دانشجویان زمانی که زندگی‌شان را روی کاغذ پیاده می‌کنند، چگونه به اعتماد می‌رسند. من دیده‌ام که آنها وقتی با یکدیگر در میان ‌می‌گذارند، به هم نزدیک‌تر می‌شوند و درک می‌کنند که تفاوت‌های آنها ارزشمند است و شباهت‌های آنها را پایانی نیست.

داستان‌هایی که می‌گوییم اهمیت دارند.

همسر من، رئیس‌جمهوری آمریکا، این را می‌داند. او می‌داند که چگونه روایت‌هایی که ما از نجات‌یافتگان اذیت و آزار شنیده‌ایم، شب‌ها خواب را از چشم او ربودند و به او انگیزه دارند تا «قانون خشونت علیه زنان» را بنویسد و از آن پشتیبانی کند.

او می‌داند که صداهای زنان قلب مقاومت در برابر استبداد بوده است و هیچ کشوری که نیمی از جمعیت خود را سرکوب کند، قادر به پیشرفت نیست.

و او می‌داند که ایالات متحده باید رهبر یک جامعه جهانی باشد؛ جامعه‌ای که متعهد است فساد، بی‌عدالتی، و بی‌رحمی را – که زنان را ساکت می‌کند – متوقف کند.

چرا که بدون صدای زنان یک دموکراسی واقعی، یک صلح واقعی، و یک رفاه واقعی نمی‌تواند وجود داشته باشد. بدون داستان‌های ما هیچ تاریخی وجود ندارد.

به همین دلیل است که کاری که ما در این جا انجام می‌دهیم، بسیار فراتر از این دیوارها طنین انداز می‌شود.

این جوایز برای مدت ۱۶ سال صدای زنان سراسر جهان را رسا کرده است. این جوایز مبارزات و نیروی زنان را در شمال، جنوب، شرق، و غرب جهان برجسته کرده است. این جوایز به همه اعلام کرده است که ایالات متحده در کنار این قهرمانان می‌ایستد. آنها تنها نیستند.

ما امروز دوازده زن را ارج می‌نهیم – و گامی فراتر می‌رویم و بستری را در اختیارشان قرار می‌دهیم که حقیقت خودشان را به زبان خودشان بیان کنند. ما به قدرتی که آنها برای مقابله با دشوارترین چالش‌های دوران ما و انگیزه دادن به همه ما برای تلاش بیشتر در اختیار دارند، اذعان می‌کنیم.

وقتی سخنان‌شان را می‌شنوید، آن‌ها را به قلبتان نزدیک کنید. آنها را برای دختران و پسران‌تان و با همه کسانی که می‌شناسید بازگو کنید.

روایت‌‌های‌شان را بگویید؛ چرا که آنها می‌توانند الهام‌بخش جهان ما شوند تا به اندازه آنها شجاعت پیدا کند.

به آنها بگویید؛ چرا که زنان مبارز در همه جا نیازمند آن هستند که بشنوند چه چیزهایی امکان‌پذیر است.

به آنها بگویید؛ چرا که یک «خواهری» میان دختران وجود دارد؛ دخترانی که جهانی از ممکن‌ها را درون خود دارند و نیاز دارند بدانند که آینده به آنها نیز تعلق دارد.

به همه زنان شجاع – آنها که در آمریکای لاتین با بی‌عدالتی می‌جنگند، یا در خاورمیانه امیدوارند تحصیل کنند، در اروپا برای دموکراسی و ثبات فعالیت می‌کنند، در منطقه جنوب صحرای آفریقا از خانواده‌هایشان محافظت می‌کنند، یا در آسیا علیه خشونت جنسیتی صحبت می‌کنند – ما با شور و شوق و پشتکار، با توسعه و دموکراسی به کارمان ادامه می‌دهیم تا کسانی را که می‌خواهند شما را ساکت کنند، متوقف کنیم.

و ما داستان‌های شما را خواهیم گفت، حتی زمانی که شما توان آن را ندارید.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/14/remarks-as-prepared-for-delivery-by-first-lady-jill-biden-at-the-2022-international-women-of-courage-award-ceremony/ 

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future