An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
بیانیه مطبوعاتی
آنتونی جی. بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده
۳۱ اوت ۲۰۲۱

ایالات متحده حمله اخیر حوثی‌ها علیه عربستان سعودی را، که به فرودگاه غیرنظامی در ابها اصابت کرد و موجب زخمی شدن هشت غیرنظامی و آسیب دیدن یک هواپیمای تجاری شد، به شدت محکوم می‌کند.

از آغاز سال جاری [میلادی] تاکنون حوثی‌ها بیش از ۲۴۰ فقره حمله را علیه عربستان سعودی انجام داده‌اند و شهروندان سعودی، و نیز بیش از ۷۰ هزار آمریکایی ساکن عربستان سعودی را به مخاطره انداخته‌اند. حوثی‌ها در هفته‌های اخیر همچنین حملات‌شان درون یمن، به ویژه حمله خود به مارب، را تشدید کرده‌اند. این حمله پرهزینه و به‌ بن‌بست‌‌ رسیده، بحران انسانی یمن را تشدید می‌کند. حملات حوثی‌ها سبب تداوم این مناقشه، طولانی‌ شدن رنج مردم یمن، و به مخاطره افتادن تلاش‌های صلح در یک لحظه‌ حساس، می‌شود.

ما بار دیگر از حوثی‌ها می‌خواهیم که آتش‌بس را رعایت کنند و وارد مذاکرات تحت پشتیبانی سازمان ملل متحد شوند.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/condemning-the-recent-houthi-attack-against-saudi-arabia/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future