وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
برای انتشار فوری
بازخوانی
۲۷ ژانویه ۲۰۲۱

مطلب زیر توسط ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه، ارائه شده است:

آنتونی جی. بلینکن، وزیر خارجه، امروز با گبی اشکنازی، ‌وزیر خارجه اسرائیل، گفت‌و‌گو کرد. وزیر خارجه بار دیگر بر تعهد دولت ایالات متحده نسبت به امنیت اسرائیل تأکید کرد. دو وزیر خارجه درباره چالش‌های امنیت منطقه‌ای و اهمیت همکاری مداوم برای رسیدگی به آن مسائل گفت‌و‌گو کردند. وزیر خارجه با ستایش از پیشرفت‌های به دست آمده اخیر در زمینه توافق‌های ابراهیم، بر تمایل ایالات متحده نسبت به گسترش بیشتر این پیشرفت به منظور پیشبرد صلح، تأکید کرد. وزیر خارجه اشکنازی و وزیر خارجه بلینکن وجود مشارکت پایدار میان ایالات متحده و اسرائیل را تأیید کردند و تأکید کردند که دو کشور برای رویارویی با چالش‌های پیش رو همکاری نزدیکی خواهند داشت.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/secretary-blinkens-first-call-with-israeli-foreign-minister-ashkenazi/
این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future