An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر خارجه
۲۶ فوریه ۲۰۲۱

جهان از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار دارای حق اقامت دائم قانونی ایالات متحده، در اکتبر سال ۲۰۱۸ در کنسول‌گری عربستان سعودی در استانبول ترکیه، وحشت‌زده شد. افراد باید بتوانند بدون ترس از این که هدف تلافی، انتقام‌جویی، مجازات، یا آسیب دولت قرار بگیرند،‌ از حقوق انسانی و آزادی‌های بنیادین‌شان استفاده کنند. جمال خاشقجی بهای بیان باورهایش را با از دست دادن جانش پرداخت. پرزیدنت بایدن در بیانیه‌ای که ماه اکتبر گذشته به مناسب دومین سالگرد قتل جمال خاشقجی منتشر شد، گفت که مرگ آقای خاشقجی بیهوده نخواهد بود و ما وام‌دار یاد و خاطره او هستیم که برای جهانی عادلانه‌تر و آزادتر بجنگیم.

امروز دولت بایدن و هریس با ارائه یک گزارش از طبقه‌بندی خارج‌شده به کنگره، درباره این قتل هولناک شفاف‌سازی کرد. ایالات متحده علاوه بر انتقال آن گزارش، با هدف تقویت محکومیت جهانی آن جنایت و مقابله با دولت‌هایی که از مرزهای خود فراتر می‌روند تا روزنامه‌نگاران و کسانی که آنها را به دلیل استفاده از آزادی‌های بنیادین‌شان مخالف می‌انگارند، تهدید کنند و مورد حمله قرار دهند، و نیز به عنوان بخشی از تعهد رئیس‌جمهوری، اقدامات دیگری را اعلام می‌کند.

از این رو، من امروز «ممنوعیت خاشقجی» را که سیاست جدیدی برای محدود کردن روادید مطابق بند ۲۱۲(اِی)(۳)(سی) قانون مهاجرت و ملیت است، اعلام می‌کنم. ممنوعیت خاشقجی به وزارت خارجه اجازه می‌دهد بر افرادی که گمان می‌رود به نمایندگی از یک دولت خارجی مستقیماً در فعالیت‌های جدی برون‌مرزی بر ضد مخالفان دست داشته‌اند، محدودیت‌های روادیدی اعمال کند. این شامل کسانی است که روزنامه‌نگاران، کنشگران، یا افراد دیگری را که به دلیل کارشان مخالف انگاشته می‌شوند، مورد سرکوب، آزار، رصد، تهدید، یا آسیب قرار می‌دهند، یا به چنین اقداماتی در مورد خانواده‌ها یا دیگر وابستگان نزدیک این افراد دست می‌زنند. اعضای خانواده این افراد نیز ممکن است در صورت لزوم بنا بر این سیاست مشمول همین محدودیت‌های روادیدی شوند.

برای آغاز، وزارت خارجه ایالات متحده بنا بر «ممنوعیت خاشقجی» اقدامی را برای اعمال محدودیت‌های روادیدی بر ۷۶ تن از شهروندان سعودی که گمان می‌رود در تهدید کردن مخالفان در خارج از کشور، از جمله قتل خاشقجی و موارد دیگر، دست داشته‌اند، اتخاذ کرده است. وقتی ما افراد را به منظور شمول آنها تحت ممنوعیت خاشقچی مورد بررسی قرار می‌دهیم، آنها را برای تعیین شدن تحت بند ۷۰۳۱(سی) قانون تخصیص وزارت خارجه، عملیات خارجی، و برنامه‌های مرتبط ۲۰۲۰، که توسط قانون سی‌اِی ۲۰۲۱ اجرا شده است، نیز بررسی می‌کنیم. این قانون مجوز رد درخواست روادید آنها و اعضای خانواده نزدیک آنها، و نیز معرفی عمومی آنها را می‌دهد.

به منظور تأمین ایمنی همه کسانی که درون مرزهای ما زندگی می‌کنند، افرادی که به نمایندگی از یک دولت خارجی کسانی را که مخالف انگاشته می‌شوند هدف قرار می‌دهند، نباید اجازه ورود به خاک آمریکا را پیدا کنند.

من همچنین به وزارت خارجه دستور داده‌ام که گزارش کاملی از هر گونه اقدام فرامرزی این‌چنینی توسط هر دولت را در گزارش سالانه اقدامات حقوق بشری کشورهای ما لحاظ کند. ایالات متحده همچنان به افشا کردن هر دولتی که افراد را، چه در داخل و چه در خارج از مرزهای خود، صرفاً به دلیل استفاده آنها از حقوق انسانی و آزادی‌های بنیادین‌شان هدف قرار می‌دهد، ادامه خواهد داد.

در حالی که ایالات متحده همچنان برای روابط خود با عربستان سعودی اهمیت بسیار زیادی قائل است، پرزیدنت بایدن کاملاً روشن کرده است که مشارکت باید بازتاب‌دهنده ارزش‌های ایالات متحده باشد. به همین منظور، ما کاملا روشن کرده‌ایم که تهدیدها و حملات فرامرزی توسط عربستان سعودی علیه کنشگران، مخالفان، و روزنامه‌نگاران باید پایان یابد. ایالات متحده چنین حملاتی را برنمی‌تابد.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/accountability-for-the-murder-of-jamal-khashoggi/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future