وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه
۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱

ما می‌توانیم تأیید کنیم که یک پرواز هواپیمایی قطر روز یکشنبه ۱۹ سپتامبر به همراه ۲۱ شهروند ایالات متحده و ۴۸ تن از دارندگان اقامت قانونی دائم آمریکا کابل را ترک کرد. ما از مقامات قطری که به هماهنگ کردن این پروازها با طالبان ادامه می‌دهند، سپاسگزاریم. همان‌گونه که در گذشته هم گفته‌ایم، ما به کمک کردن به شهروندان ایالات متحده، دارندگان اقامت قانونی دائم آمریکا، و افغانستانی‌های وابسته به دولت ایالات متحده برای خروج از افغانستان متعهد هستیم. ما از مشارکت مستمر همه افرادی که در انجام این پروازها دخیل بوده‌اند، استقبال می‌کنیم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/departure-of-qatar-airways-flight-from-kabul-2/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future