An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
گزاره‌برگ
۱۰ مه ۲۰۲۲

ایالات متحده پیش از حمله بیشتر و غیرقانونی روسیه به اوکراین و نیز در جریان آن تهاجم، از دسترسی مستمر اوکراین به اینترنت و تقویت دفاع سایبری اوکراین پشتیبانی کرده است. این تلاش‌ها که در سراسر دولت ایالات متحده هماهنگ بوده‌اند، شامل موارد زیر است:

· اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) از شرکای خود در بخش امنیت ملی و مجریان قانون اوکراین مستقیما پشتیبانی کرده است. اف‌بی‌آی این کار را از جمله از طریق اطلاع‌رسانی به شرکای اوکراینی در مورد عملیات سایبری سرویس‌های اطلاعاتی روسیه، هم‌رسانی اطلاعات مربوط به تهدید سایبری در مورد فعالیت‌های شریرانه سایبری بالقوه یا جاری، کمک به مختل کردن تلاش‌های حکومت [روسیه]ّ برای انتشار اطلاعات نادرست و هدف قرار دادن دولت و ارتش اوکراین، و هم‌رسانی شیوه‌های تحقیقاتی و بهترین روش‌های واکنش به حوادث سایبری، انجام داده است. اف‌بی‌آی همچنین اطلاعات و سرنخ‌هایی مربوط به تهدیدهای موجود را از شرکای اوکراینی خود دریافت کرده است تا با استفاده از توانایی‌های منحصربه‌فرد تحقیقاتی و اطلاعاتی اف‌بی‌آی در مورد آنها اقدام کند. اف‌بی‌آی، وزارت امور خارجه، و دیگر سازمان‌‌های دولتی ایالات متحده همچنین با شناسایی و تهیه سخت‌افزار و نرم‌افزار لازم برای پشتیبانی از دفاع شبکه، به اوکراین کمک رسانده‌اند.

· کارشناسان فنی که توسط «سازمان توسعه بین‌المللی ایالات متحده» (یو‌اس‌ای‌آی‌دی) تأمین مالی می‌شوند، از ارائه‌دهندگان خدمات اساسی در دولت اوکراین، از جمله وزارتخانه‌های دولت و اپراتورهای زیرساخت‌های حیاتی در زمینه شناسایی بدافزارها و بازیابی سیستم‌ها پس از وقوع یک حادثه، پشتیبانی عملی می‌کنند. این پشتیبانی در راستای حمایت دیرینه «سازمان توسعه بین‌المللی ایالات متحده» در ایجاد تاب‌آوری سایبری در میان سازمان‌های ارائه‌کننده خدمات منطقه‌ای، به‌ویژه در بخش انرژی، است. «سازمان توسعه بین‌المللی ایالات متحده» و وزارت امور خارجه همچنین سازوکارهای تازه‌ای را برای به کارگیری خدمات عرضه‌شده توسط ارائه دهندگان خدمات امنیت سایبری آمریکایی و اوکراینی به منظور پشتیبانی و تقویت تلاش‌های دفاع سایبری خود دولت اوکراین، در دست بررسی دارند.

· «سازمان توسعه بین‌المللی ایالات متحده» بیش از ۶۷۵۰ دستگاه ارتباطی اضطراری، از جمله تلفن‌های ماهواره‌ای و پایانه‌های داده‌ها، را در اختیار ارائه‌دهندگان خدمات ضروری، مقامات دولتی، و اپراتورهای زیرساخت‌های حیاتی در بخش‌های مهم مانند انرژی و مخابرات قرار داده است.

· وزارت انرژی ایالات متحده (دی‌اُای) و دیگر شرکای بین‌سازمانی در حال همکاری با اوکراین در زمینه تلاش‌های مرتبط با ادغام بیشتر شبکه برق اوکراین با «شبکه اروپایی اپراتورهای سامانه انتقال برق» (ای‌ان‌تی‌اس‌اُ-ای)، از جمله مهیا کردن الزامات امنیت سایبری و تقویت تاب‌آوری بخش انرژی آن، هستند. ادغام کامل این شبکه برای محافظت از امنیت مالی، انرژی، و ملی اوکراین امری ضروری است.

· «سازمان امنیت سایبری و امنیت زیرساخت‌‌ها» (سی‌آی‌اس‌ای) اطلاعات فنی درباره تهدیدات امنیت سایبری مرتبط با تهاجم بی‌دلیل و بیشتر روسیه به اوکراین را با شرکای اصلی خود، از جمله اوکراین، مبادله کرده است. «سازمان امنیت سایبری و امنیت زیرساخت‌‌ها» روز ۲۶ فوریه با صدور هشداری جزئیات فنی و رهنمودهای مربوط به کاهش تأثیر بدافزار مخربی که سازمان‌ها را در اوکراین هدف قرار داده بود، ارائه کرد.

· دولت ایالات متحده پیش از فوریه ۲۰۲۲ با وزارتخانه‌ها و بخش‌های زیرساختی حیاتی دولت اوکراین به منظور پشتیبانی از تاب‌آوری سایبری اوکراین همکاری کرد و این کار را از طریق ارائه بیش از ۴۰ میلیون دلار کمک در زمینه توسعه توانایی‌های سایبری از سال ۲۰۱۷ انجام داد. موارد زیر از جمله این تلاش‌ها هستند:

o «سازمان توسعه بین‌المللی ایالات متحده» از آغاز سال ۲۰۲۰ یک برنامه اصلاحات امنیت سایبری بلندپروازانه ۳۸ میلیون دلاری را راه‌اندازی کرد. این برنامه طی چند سال آینده در زمینه تقویت فضای حقوقی و مقرراتی امنیت سایبری اوکراین، ایجاد نیروی کار سایبری و تقویت دروس ارائه شده در دانشگاه‌های برجسته اوکراین، و نیز توسعه ارتباطات میان اپراتورهای زیرساخت‌های حیاتی و ارائه‌دهندگان راه‌حل‌های بخش خصوصی آن کشور فعالیت خواهد کرد. این برنامه به منظور تقویت قابلیت‌های واکنش سایبری و بازیابی اوکراین بالغ بر ۲۰ کارشناس فنی را در دولت اوکراین به خدمت گرفته و نیز ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری امنیت سایبری را برای اطمینان یافتن از تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات فیزیکی و سایبری مستقر کرده است.

o وزارت انرژی ایالات متحده رابطه دیرینه‌ای با بخش انرژی در اوکراین دارد که این شامل کار با شرکت‌های برق‌رسانی اوکراین به منظور کمک به تقویت وضعیت امنیت سایبری آنها است. وزارت انرژی ایالات متحده قبل از تهاجم روسیه به اوکراین، با بهره‌گیری از تخصص آزمایشگاه‌های ملی ما، با شرکت‌های ارائه خدمات [آب و برق]، همکاری کرد تا بر اقدامات بالقوه تقویت‌کننده امنیت سایبری در کوتاه‌مدت تمرکز کند، و هم‌زمان به کارمان بر تلاش‌های تاب‌آوری بلندمدت ادامه داد.

o وزارت خزانه‌داری از طریق «موسسه مهندسی نرم‌افزار» (اس‌ای‌آی) به منظور پشتیبانی از «تیم واکنش به حوادث امنیتی رایانه‌ای» (سی‌اس‌آی‌آر‌تی) بانک ملی اوکراین (ان‌بی‌یو)، با این بانک همکاری کرد تا هم‌رسانی اطلاعات امنیت سایبری در زمینه بخش خدمات مالی اوکراین را بهبود بخشد. وزارت خزانه‌داری پیش از حمله بیشتر روسیه به اوکراین، کمک‌هایی را در زمینه مسائل خاص امنیت سایبری به بانک ملی اوکراین ارائه کرد و هم‌زمان به کار روی پروژه‌های بلندمدت امنیت سایبری ادامه داد تا به این ترتیب نسبت به تاب‌آوری سایبری بخش مالی اوکراین اطمینان بیشتری کسب شود.

o کارشناسان سایبری «فرماندهی سایبری ایالات متحده» از دسامبر ۲۰۲۱ تا فوریه ۲۰۲۲، به عنوان بخشی از تلاشی گسترده‌تر برای افزایش تاب‌آوری سایبری در شبکه‌های حیاتی، در کنار پرسنل فرماندهی سایبری اوکراین به اجرای اقدامات سایبری دفاعی پرداختند. متخصصان سایبری هر دو کشور دوشادوش یکدیگر فعالیت‌های دشمن را زیر نظر قرار دادند و آسیب‌پذیری‌ها را شناسایی کردند. افزون بر این تلاش، این تیم پشتیبانی تحلیلی و مشاوره‌ای راه دور را همسو با شبکه‌های حساس خارج از اوکراین ارائه کرد.

تلاش‌های دولت ایالات متحده، با هماهنگی تنگاتنگ بخش خصوصی و شرکای بین‌المللی، از مدافعان شبکه و متخصصان مخابرات اوکراین، که همچنان به دفاع از شبکه‌های و بازسازی زیرساخت‌های اوکراین ادامه می‌دهند و در اغلب موارد با این کار جان خود را در معرض خطر مستقیم قرار می‌دهند، پشتیبانی می‌کند. ایالات متحده اقداماتی را که سبب مسدود شدن یا کاهش یافتن دسترسی به اینترنت در اوکراین می‌شود و کانال‌های ارتباطی حیاتی برای هم‌رسانی و فراگیری اطلاعات، از جمله درباره جنگ، را قطع می‌کند، محکوم می کند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/u-s-support-for-connectivity-and-cybersecurity-in-ukraine/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future