An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
گزاره‌برگ
۲۶ مارس ۲۰۲۲

آنتونی جی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز ۲۷ مارس در رام‌الله با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگران فلسطینی، و در اورشلیم با نمایندگان جامعه مدنی فلسطینی دیدار خواهد کرد. وزیر امور خارجه بار دیگر بر تعهد ایالات متحده نسبت به مردم فلسطینی و پشتیبانی دولت ایالات متحده از یک راه حل پایدار دوکشوری مذاکره شده تأکید خواهد کرد.

کمک ایالات متحده به فلسطینی‌ها

· در حالی که ما به سوی یک راه حل دو کشوری مذاکره شده برای حل مناقشه اسرائیلی-فلسطینی حرکت می‌کنیم، کمک‌هایمان را به مردم فلسطینی نیز افزایش می‌دهیم. از آوریل ۲۰۲۱ تاکنون، ایالات متحده بیش از نیم میلیارد دلار به فلسطینی‌ها کمک کرده است. این رقم شامل بیش از ۴۱۷ میلیون دلار کمک‌های بشردوستانه به پناهجویان فلسطینی از طریق «اونروا» (آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک)،‌ ۷۵ میلیون دلار برای حمایت از طریق «آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده» (یو‌اس‌اِی‌آی‌دی)، و ۲۰.۵ میلیون دلار برای کمک‌های مربوط به کووید و بهسازی غزه است.

· دولت ایالات متحده قصد دارد در سال جاری ۷۵ میلیون دلار دیگر را در قالب کمک‌های اقتصادی به فلسطینی‌ها ارائه دهد. افزون بر این، ایالات متحده ۴۵ میلیون دلار به برنامه‌های پشتیبانی از بخش امنیت، از جمله پیشرفت‌های مهم در زمینه حاکمیت قانون، ارائه می‌کند.

· کمک‌های ایالات متحده به فلسطینی‌ها از بخش خصوصی فلسطینی، امدادرسانی سریع به نیازمندترین خانوارها، تقویت جامعه مدنی فلسطینی، و ارائه دسترسی به خدمات اولیه مانند آب، سرویس بهداشتی، و بهداشت پشتیبانی می‌کند. این کمک‌ها همچنین سبب پیشرفت حاکمیت قانون، به ویژه در بخش امنیت، می‌شود.

· مأموریت و کار «اونروا» به ویژه در غزه مهم است. خدمات «اونروا» شامل آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، امدادهای اضطراری، خدمات اجتماعی، بهداشت روانی، و پشتیبانی روانی-اجتماعی، و نیز کمک‌های معیشتی، به همراه فعالیت‌های دیگر در اردن، لبنان، سوریه، و کرانه باختری، و غزه است. ایالات متحده نسبت به تقویت مدیریت، نظارت، و پاسخگویی «اونروا» و نیز قرار دادن «اونروا» در یک مسیر مالی پایدار، متعهد است.

· افزون بر این، مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار که به «قانون مشارکت برای صلح در خاورمیانه» (ام‌پی‌پی‌ای) نیتا ام. لوئی برای مدت دو سال از یک تعهد پنج ساله اختصاص یافته است، تعامل مردم با مردم را میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها تقویت می‌کند تا شرایط را برای صلح پایدار به وجود آورد.

· دو جایزه اول «قانون مشارکت برای صلح در خاورمیانه» که روز ۸ مارس توسط «آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده» اعلام شد، از بخش‌های خصوصی فلسطینی و اسرائیلی برای ایجاد مشارکت، افزایش رشد اقتصادی، و پی‌ریزی برای صلح از طریق برنامه‌های مردم با مردم پشتیبانی می‌کند.

پشتیبانی از یک جامعه ایمن، آزاد، دموکراتیک، و مرفه فلسطینی

· ایالات متحده نسبت به توسعه یک جامعه و حکومت فلسطینی ایمن، آزاد، دموکراتیک، و مرفه متعهد است.

· دولت ایالات متحده همچنان نسبت به یک راه حل دو کشوری مذاکره شده برای مناقشه اسرائیلی-فلسطینی پایبند است و باور دارد که اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها مانند هم سزاوار برخورداری از آزادی، امنیت، و رفاه به میزان یکسان هستند.

· ایالات متحده به همکاری با تشکیلات خودگردان فلسطینی و فلسطینی‌ها – از جمله جامعه مدنی – برای پیشبرد اهدافشان ادامه خواهد داد. افزون بر این، دولت ایالات متحده قصد دارد احترام به حقوق انسانی فلسطینی‌ها را ترویج کند. ایالات متحده تشکیلات خودگردان فلسطینی را تشویق می‌کند که هم‌زمان با کار برای تحقق آرمان‌های فلسطینی و برخورداری از صلح پایدار با اسرائیل، به پیشبرد و محافظت از حقوق فلسطینی‌ها اقدام کند.

پشتیبانی از مبادله و مشارکت معنادار میان فلسطینی‌ها و آمریکایی‌ها

· در شرایطی که جامعه مدنی فلسطینی برای مبارزه با فساد، ترویج احترام به حقوق و آزادی‌ها، بهبود خدمات اجتماعی – از جمله بهداشت و آموزش – و ایجاد یک جامعه فلسطینی که از تأسیس یک کشور فلسطینی موفق و دموکراتیک در آینده پشتیبانی می‌کند، کمک و دیپلماسی ما نیز به حمایت از این جامعه مدنی خواهد پرداخت. وزیر امور خارجه با فلسطینی‌های اورشلیم شرقی، که بخشی مهم و پویا از جامعه مدنی و ساختار فرهنگی متنوع اورشلیم را تشکیل می‌دهند، دیدار خواهد کرد.

· بخش «دیپلماسی عمومی واحد امور فلسطینی ایالات متحده» (پی‌ای‌یو) فرصت‌هایی را برای فلسطینی‌ها – از جمله دانش‌آموزان، دانشجویان، ‌دانشگاهیان، هنرمندان، رهبران جامعه مدنی، و متخصصان – فراهم می‌کند تا به شیوه معناداری با همتایان و متخصصان آمریکایی در طیف گسترده‌ای از موضوعات تعامل کنند. برنامه‌های ما همچنین سالانه مبادلات صدها فلسطینی را تسهیل می‌کند.

· واحد امور فلسطینی ایالات متحده از طریق برنامه‌های متنوع وزارت امور خارجه – از جمله «برنامه مبادله و تحصیل جوانان کندی لوگر»، «یوگرَد»، «اجوکیشن یو‌اس‌ای»، و «برنامه دانشجویی فولبرایت» از دانش‌آموزان و دانشجویان برجسته فلسطینی حمایت می‌کند تا در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌های ایالات متحده تحصیل کنند.

· افزون بر این، واحد امور فلسطینی ایالات متحده از برنامه‌ها و مبادله‌های استادان، رهبران آینده، و متخصصان فلسطینی، از جمله از طریق برنامه «پژوهشگر میهمان فولبرایت» و «برنامه بین‌المللی رهبری میهمان» پشتیبانی می‌کند.

· واحد امور فلسطینی ایالات متحده همچنین با سازمان‌های فلسطینی و آمریکایی برای پشتیبانی از پروژه‌هایی در اورشلیم، کرانه باختری و غزه، که مبادلات میان مردم‌‌مان را افزایش می‌دهد و اهداف مشترک‌مان را در زمینه‌هایی از قبیل آموزش، کارآفرینی، محفاظت از محیط زیست، یادگیری زبان انگلیسی، علم و فناوری، هنر و فرهنگ، برابری جنسیتی، حقوق بشر، دموکراسی، و غیره افزایش می‌دهد، مشارکت می‌کند. این شامل پروژه‌های ارتباط دانشگاهی است که دانشگاه‌های آمریکایی و فلسطینی را مستقیماً برای مبادله و همکاری دانشجویان و اساتید به هم مرتبط می‌کند.

· «فضاهای آمریکایی» ما در اورشلیم، رام‌الله، و حبرون به عنوان اماکن و مراکزی برای بسیاری از این برنامه‌ها عمل می‌کنند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/u-s-support-for-the-palestinian-people/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future