An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن،‌ وزیر امور خارجه ایالات متحده
۴ آوریل ۲۰۲۳

در این روز تاریخی، در حالی که هفتادوچهارمین سالگرد بنیان‌گذاری ناتو را جشن می‌گیریم، به فنلاند نیز به عنوان سی‌و‌یکمین متحد ناتو خوش‌آمد می‌گوییم. فنلاند وقتی در داخل این ائتلاف باشد نبرومندتر و امن‌تر است، و این ائتلاف نیز با داشتن فنلاند به عنوان متحدش، نیرومند‌تر و امن‌تر است. فنلاند ارتش بسیار توانمندی دارد و در عملیات‌های تحت رهبری ناتو مشارکت فعال داشته است. فنلاند از لحاظ ارزش‌ها و نهادهای دموکراتیک نیرومند نیز با ما اشتراک دارد. ما اطمینان داریم که عضویت فنلاند دفاع جمعی ما را تقویت خواهد کرد و توانایی ما را برای واکنش نشان دادن به چالش‌های امنیتی در منطقه اروپا-اطلس افزایش خواهد داد.

تهاجم بیش از پیش روسیه به اوکراین در سال گذشته به همان چیزی که رئیس جمهوری پوتین می‌خواست از آن پرهیز کند – یعنی وجود یک ائتلاف نیرومندتر و متحدتر در دو سوی اقیانوس اطلس – سرعت بخشید. سوئد نیز شریکی نیرومند و توانمند است که آماده است به ناتو بپیوندد. ما ترکیه و مجارستان را تشویق می‌کنیم که بی‌درنگ پروتکل‌های الحاق سوئد را تصویب کنند تا بتوانیم هرچه زودتر در این ائتلاف به سوئد خوش‌آمد بگوییم.

ناتو برای مدت بیش از ۷۰ سال به حفظ صلح و ثبات در اروپا کمک کرده است. این ائتلاف همچنین نقش مهمی را در ارتقای ثبات و نظم مبتنی بر قوانین بین‌المللی در سراسر جهان ایفا کرده است. عضویت فنلاند در این ائتلاف، این اهداف مشترک را به پیش خواهد برد.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/finlands-accession-to-nato

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future