An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۱۰ مارس ۲۰۲۲

کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهوری ایالات متحده، امروز در جریان سفر خود به ورشو، لهستان، از تخصیص نزدیک به ۵۳ میلیون دلار کمک‌های بشردوستانه دیگر توسط دولت ایالات متحده و از طریق آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده برای پشتیبانی از غیرنظامیان بی‌گناهی که در نتیجه تهاجم غیرموجه روسیه به اوکراین آسیب دیده‌اند، خبر داد. این کمک اضافی، پشتیبانی از برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد برای ارائه کمک‌های غذایی نجات‌بخش به منظور برطرف کردن نیازهای ضروری صدها هزار فرد آسیب دیده از این تهاجم، از جمله کسانی که از خانه‌هایشان آواره شده‌اند و در حال عبور از مرز و خروج از اوکراین هستند، را شامل می‌شود. افزون بر این، از عملیات لجستیکی برنامه جهانی غذا برای انتقال کمک‌ها به اوکراین، از جمله به مردم در کی‌یف، پشتیبانی خواهد کرد.

این کمک بر اساس اعلام حدود دو هفته پیش ایالات متحده مبنی بر تخصیص نزدیک به ۵۴ میلیون دلار کمک بشردوستانه برای فراهم کردن تجهیزات بهداشتی ضروری، کمک‌های غذایی، پتوهای حرارتی، و دیگر کمک‌ها ارائه می‌شود.

ایالات متحده بزرگترین ارائه‌کننده کمک‌های بشردوستانه به اوکراین است و از اکتبر ۲۰۲۰ تاکنون ۱۵۹ میلیون دلار در مجموع کمک‌های بشردوستانه به اوکراین ارائه کرده است. از این مبلغ ۱۰۷ میلیون دلار در دو هفته گذشته و در واکنش به تهاجم روسیه به اوکراین پرداخت شده است. این شامل غذا، آب آشامیدنی ایمن، سرپناه، مراقبت‌های بهداشتی اضطراری، و خدمات زمستانی به جوامع آسیب‌دیده از درگیری‌های جاری است. تا به امروز دو میلیون نفر به دلیل درگیری‌ها مجبور شده‌اند اوکراین را ترک کنند و برآورد می‌شود که حدود یک میلیون نفر نیز در داخل اوکراین آواره شده‌اند. دست‌کم ۱۲ میلیون نفر در سراسر اوکراین نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. ایالات متحده همچنان در کنار مردم اوکراین ایستاده است و به تلاش برای برآورده کردن نیازهای ضروری و نجات جان انسان‌ها ادامه خواهد داد.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/10/vice-president-kamala-harris-announces-additional-u-s-funding-to-respond-to-humanitarian-needs-in-ukraine-and-eastern-europe/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future