An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده  
دفتر سخنگو 
بیانیه مطبوعاتی 
وزیر امور خارجه ایالات متحده 
۲۱ اکتبر ۲۰۲۳  

ایالات متحده از تحویل یک کاروان متشکل از ۲۰ کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه به شدت مورد نیاز به مردم غزه استقبال می‌کند. این نخستین مورد از زمان حمله تروریستی هولناک حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر است. ما از شرکای‌‌مان در مصر و اسرائیل، و نیز از سازمان ملل متحد برای تسهیل گذر ایمن این محموله‌ها از گذرگاه مرزی رفح سپاسگزاریم. جامعه بین‌المللی با ارسال این کاروان، رسیدگی به بحران انسانی غزه را که سبب شده است ساکنان غزه از دسترسی به خوراک، آب، مراقبت‌های پزشکی، و سرپناه ایمن محروم شوند، آغاز کرده است. گشایش این مسیر تدارکاتی ضروری نتیجه تعامل دیپلماتیک جامع چند روزه ایالات متحده در منطقه و تفاهمی بود که پرزیدنت بایدن در سفر تاریخی اخیر خود به اسرائیل با نخست وزیر بنیامین نتانیاهو و عبدالفتاح السیسی، رئیس ‌جمهوری مصر حاصل کرد. از زمان آن دیدار، فرستاده ویژه دیوید ساترفیلد با دولت‌های اسرائیل و مصر و همچنین با سازمان ملل متحد برای نظارت بر اجرای آن همکاری داشته است.  

ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم برای فراهم ساختن امکان جابه‌جایی مستمر کمک‌های امدادی ضروری برای رفاه مردم غزه، گذرگاه رفح را باز نگه دارند. ما این را به صراحت گفته‌ایم: حماس نباید در ارائه این کمک‌های نجات‌بخش مداخله کند. غیرنظامیان فلسطینی در قبال تروریسم هولناک حماس مسئولیتی ندارند و نباید به دلیل اقدامات شریرانه‌ این گروه رنج بکشند. همانطور که پرزدنت بایدن گفت، چنانچه حماس این کمک‌ها را به سرقت ببرد یا مسیر آنها را منحرف کند، بار دیگر نشان داده است که برای رفاه فلسطینیان هیچ اهمیتی قائل نیست و عملاً از توانایی جامعه بین‌المللی برای ارائه این کمک‌ها ممانعت خواهد کرد. جان غیرنظامیان باید محافظت شود و این کمک‌ها باید بی‌درنگ به دست نیازمندان برسد. ما جهت تأکید بر اهمیت پایبندی به قوانین جنگ، پشتیبانی از کسانی که برای رسیدن به مکانی امن تلاش می‌کنند، امدادرسانی و دسترسی شهروندان در همه نقاط غزه به خوراک، آب، مراقبت‌های پزشکی، و سرپناه را تسهیل می کنند، به همکاری تنگاتنگ با شرکای‌مان در منطقه ادامه خواهیم داد 

ما به همکاری اضطراری با مصر و اسرائیل ادامه خواهیم داد تا توانایی شهروندان ایالات متحده و اعضای نزدیک خانواده آنها را برای خروج ایمن از غزه و سفر از طریق مصر به مقاصد نهایی‌شان را تسهیل کنیم. هیچ اولویتی برتر از ایمنی شهروندان ایالات متحده در خارج از کشور وجود ندارد و تیم‌های سفارت ایالات متحده در قاهره آماده هستند که به این شهروندان آمریکایی کمک کنند. ما برای تضمین خروج ایمن آنها از منطقه درگیری، از جمله با کشورهای شریک و متحد که شهروندان شان نیز در غزه به سر می برند، به طور خستگی‌ناپذیری همکاری می‌کنیم. 


مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/humanitarian-assistance-for-gaza/  

این ترجمه‌ جهت رفاه خواننده ارائه شده است و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست. 

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future