An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
یادداشت رسانه‌ای
۲۵ مارس ۲۰۲۱

دولت ایالات متحده با خرسندی تخصیص ۱۵ میلیون دلار کمک بشردوستانه به فلسطینی‌ها در کرانه باختری و نوار غزه را اعلام می‌کند. «آژانس ایالات متحده برای توسعه بین‌المللی» (یو‌اس‌اِی‌آی‌دی) این منابع مالی را برای رسیدگی به فوری‌ترین و حیاتی‌ترین نیازهای انسانی در کرانه باختری و نوار غزه ارائه می‌کند. «آژانس ایالات متحده برای توسعه بین‌المللی» با این کمک از تلاش‌های «خدمات امدادی کاتولیک»‌ در واکنش به کووید-۱۹ در مراکز درمانی و جوامع آسیب دیده در سراسر کرانه باختری و نوار غزه پشتیبانی می‌کند. این کمک همچنین از برنامه‌ریزی ارائه کمک غذایی اضطراری در جوامعی که با ناامنی غذایی مواجه هستند – و این ناامنی در نتیجه همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ تشدید شده است – حمایت می‌کند. این گام کوچک در جهت ارتقاء رفاه مردم فلسطینی کاملاً با ارزش‌های آمریکایی منطبق است.

افزون بر این، ایالات متحده تا به امروز یک کمک اولیه دو میلیارد دلاری را به «گوی»، ائتلاف جهانی واکسن، برای واکسینه کردن مردم در سراسر جهان از طریق «تعهد بازار پیشرفته کووکس» ارائه کرده است. تشکیلات خودگردان فلسطینی در اواسط ماه مارس نخستین گروه از واکسن‌های کووید-۱۹ استرازنکا و فایزر/بایو‌اِن‌تِک را از طریق «تعهد بازار پیشرفته کووکس» دریافت کرد. این بخشی از تعهد کووکس برای ارائه مجموع ۱۶۸ هزار واحد واکسن آسترازنکا و ۳۷۴۴۰ واحد واکسن فایزر/بایو‌ان‌تک به کرانه باختری و نوار غزه است. همکاری جهانی برای مقابله با تهدیدات زمان ما بسیار مهم است. پرزیدنت بایدن نسبت به همکاری با شرکای‌مان در مورد کووید-۱۹، که یکی از اولویت‌های برتر امنیت ملی است، متعهد است.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/u-s-humanitarian-assistance-for-the-palestinians-in-response-to-the-covid-19-pandemic

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future