An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
گزاره‌برگ
۱۵ فوریه ۲۰۲۳

نشست کمیته عالی هماهنگی ایالات متحده و عراق در واشنگتن که با ریاست مشترک آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، و فواد حسین، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه عراق، برگزار شد، بر گستره پشتیبانی ایالات متحده از عراق تأکید داشت. ایالات متحده از طریق مشارکت راهبردی خود با جمهوری عراق می‌خواهد اهداف متقابل یک عراق باثبات، ایمن، مستقل، و یکپارچه را پیش ببرد. ما از طریق این برنامه‌ها، که تخصص فنی سراسر دولت ایالات متحده، سازمان ملل متحد، سازمان‌های غیر دولتی، و بخش خصوصی را به همراه می‌آورد، از دولت عراق در برآورده کردن نیازهای همه شهروندانش، از جمله افرادی که بخشی از آسیب‌پذیرترین و به انزوا رانده‌شده‌ترین جوامع آن کشور هستند پشتیبانی می‌کنیم. ایالات متحده طی یک دهه گذشته مهم‌ترین شریک عراق در زمینه توسعه و کمک‌های بشردوستانه بوده است. ایالات متحده از سال ۲۰۱۴ نزدیک ۳.۴ میلیارد دلار در بخش کمک‌های بشردوستانه برای کمک به عراقی‌ها به منظور نجات از ویرانگری داعش سرمایه‌گذاری کرده است. ما در حالی که به این مسیر ادامه می‌دهیم، به همراه هم برای تقویت ثبات، تسریع و گسترش فرصت‌های اقتصادی، تقویت دموکراسی عراق، و کمک به دولت آن کشور برای برآورده کردن نیازهای همه عراقی‌ها، کار می‌کنیم. ایالات متحده تنها در سال گذشته ۱۵۰ میلیون دلار در قالب کمک‌های توسعه‌ای و ۲۸۵ میلیون دلار در چهارچوب کمک‌های بشردوستانه به عراق ارائه کرد.

•   اصلاحات اقتصادی، بخش خصوصی، رشد: سراسر دولت ایالات متحده دارای مجموعه نیرومندی از کمک‌ها برای تنوع بخشیدن به اقتصاد عراق، ایجاد فرصت‌های اقتصادی بیشتر برای عراقی‌ها، و تقویت محیط مناسب برای رشد اقتصادی است. فعالیت‌های سراسر دولت ایالات متحده عبارتند از:

        •   حمایت از مراکز رشد کسب‌و‌کارها، شرکت‌های نوپا، و کارآفرینان در بخش‌های متنوع

        •   کاهش موانع دسترسی به سرمایه

        •   اصلاح مقررات

        •   توسعه حقوق تجارت

        •   شفافیت مالی

•   تغییرات آب‌وهوایی، انرژی، و آب: بنا بر اعلام برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، عراق به دلیل کاهش دسترسی به آب و غذا و دمای بسیار شدید که بر امنیت غذایی، امنیت آب، امنیت سلامتی، و رفاه اجتماعی در آن کشور تأثیر منفی می‌گذارد، پنجمین کشور آسیب‌پذیر در جهان است. سراسر دولت ایالات متحده به منظور پشتیبانی از تاب‌آوری عراق در برابر تغییرات اقلیمی، پیشرفته‌سازی بخش انرژی آن، و تهیه سیاست‌های مؤثر در زمینه مدیریت آب، فعالیت‌های نیرومندی را دنبال می‌کند. فعالیت‌های سراسر دولت ایالات متحده عبارتند از:

        •   پشتیبانی و ترویج جذب گاز مشعل

        •   سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر

        •   بهبود مقررات برای پشتیبانی از سازگاری با آب‌وهوا

        •   توسعه ظرفیت دولت به منظور رسیدگی به چالش‌های آب‌و‌هوایی

        •   افزایش کارآیی نیروگاه‌های گاز طبیعی به منظور دستیابی به تولید برق بیشتر با استفاده از همان مقدار گاز یا حتی کمتر

        •   توسعه شبکه‌های هوشمند که با منابع انرژی تجدیدپذیر کار می‌کنند

        •   تقویت مدیریت آب با استفاده از روش‌های نوین آبیاری که برق‌شان از انرژی خورشیدی تأمین می‌شود

•   برنامه‌های میراث فرهنگی: سراسر دولت ایالات متحده با سازمان‌های مهم دست‌اندرکار حفاظت از تاریخ عراق روابط نیرومندی را حفظ کرده است تا به موزه‌ها و محافظت‌کنندگان [از آثار باستانی] اجازه دهد تاریخ غنی و تنوع فرهنگی عراق را برجسته کنند. فعالیت‌های سراسر دولت ایالات متحده عبارتند از:

        •   پشتیبانی از کارشناسان عراقی به منظور یادگیری تازه‌ترین تکنیک‌های محافظت [از آثار باستانی]

        •   مرمت و بازسازی مکان‌های مهم میراث فرهنگی

        •   دیجیتالی کردن و مستندسازی اشیا باستانی و اسناد تاریخی

•   برنامه‌های آموزش عالی: ایالات متحده از مؤسسه‌های آموزش عالی خصوصی عراق در مسیرشان برای کسب اعتبار پشتیبانی می‌کند. بخشی از این کمک‌های مالی برای ارتقای زنان در آموزش به کار گرفته شده است. این برنامه در سال ۲۰۲۲ همچنین از ۳۰۰ دانشجوی دانشگاه آمریکایی افغانستان پشتیبانی کرده است تا آنها در دانشگاه آمریکایی عراق، واقع در سلیمانیه، حضور پیدا کنند. ایالات متحده همچنین مشارکت میان مؤسسه‌های آموزش عالی ایالات متحده و عراق را با هدف آماده‌سازی بهتر جوانان عراقی برای موفق شدن در اقتصاد قرن بیست و یکم تسهیل کرده است. افزون بر این، ما از برگزاری چندین برنامه توسعه نیروی کار پشتیبانی می‌کنیم و مهارت‌های لازم برای موفقیت در محیط کار جهانی را که به سرعت در حال تغییر است، به جوانان عراقی ارائه می‌دهیم.

•   واکنش به کووید-۱۹: ایالات متحده روز ۱۴ اوت ۲۰۲۱ تعداد ۵۰۳۱۰۰ عدد واکسن «فایزر-بایواندتک» را از طریق طرح «دسترسی جهانی به واکسن‌های کووید-۱۹» اهدا کرد. ایالات متحده تا ماه نوامبر سال ۲۰۲۱ بیش از ۶۴ میلیون دلار در زمینه کمک‌های کووید-۱۹ به عراق ارائه کرده است.

•   کمک‌های بشردوستانه: ایالات متحده بزرگترین ارائه‌دهنده کمک‌های بشردوستانه به عراق است. نیازهای بشردوستانه همچنان در عراق وجود دارد و کمک‌های نجات‌بخش بیشتر برای آوارگان داخلی، عراقی‌های آسیب‌پذیر، بازگشت‌کنندگان، پناه‌جویان، و افرادی که در معرض خطر از دست دادن تابعیت‌شان هستند، ضروری است. فعالیت‌های سراسر دولت ایالات متحده در همکاری با آژانس‌های امدادرسانی عبارتند از:

        •   تأمین آب آشامیدنی، سرپناه، و کمک‌های غذایی

        •   تضمین دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی ضروری و سلامت روان و پشتیبانی روانی-اجتماعی

        •   کمک به عراقی‌های آسیب‌پذیر برای بازگشت به کار و مدرسه

        •   گسترش دسترسی به مدارک مدنی، که به ارائه راه‌حل‌های بلندمدت به جوامع آواره کمک می‌کند

برای اطلاعات بیشتر، خواهشمند است با مارک وینر به نشانی WeinerMS@state.gov تماس بگیرید.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/u-s-iraq-higher-coordinating-committee/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future