An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۱۶ نوامبر ۲۰۲۱
از طریق کنفرانس تلفنی
۱۵ نوامبر ۲۰۲۱
گزیده‌ها

مجری: با سپاس فراوان. و عصر یا صبح همگی به خیر. از شکیبایی‌تان سپاسگزارم.

همان‌طور که می‌دانید، ما امروز به بازخوانی جلسه مجازی دوجانبه پرزیدنت بایدن با شی جین پینگ، رئیس‌جمهوری جمهوری خلق چین، می‌پردازیم.

از لحاظ مقررات اساسی، این تماس تلفنی بدون ذکر نام و به نقل از یک «مقام ارشد دولت» خواهد بود. و محتوای آن تا پایان این تماس اجازه انتشار نخواهد داشت. و شما، با وصل شدن به این تماس، با این مقررات اساسی موافقت می‌کنید. تکرار می‌کنم که این، به نقل از یک «مقام ارشد دولت» خواهد بود.

محض اطلاع شما، سخنران امروز ما [مقام ارشد دولت] است که از این پس از او به عنوان یک «مقام ارشد دولت» یاد خواهد شد.

[…]

پرسش: سلام. بار دیگر از این که در این ساعت دیروقت این کار را انجام می‌دهید، سپاسگزارم. در رابطه با ایران – من دیدم که بیانیه به ایران اشاره کرده است. آیا بایدن به شی گفت که چین باید خرید نفت از ایران را متوقف کند، یا پایبندی داخلی خود را افزایش دهد، و یا شاید با اعمال شدیدتر تحریم‌های ایالات متحده مواجه شود؟ من می‌خواهم جزئیات بیشتری را در مورد آن بشنوم.

و اگر ممکن است، بر اساس صحبت‌های امشب، نظر شما درباره شش ماه آینده چیست؟ آیا این کمک خواهد کرد که طی شش ماه آینده روابط به مسیری باثبات‌تر سوق پیدا کند؟ سپاس.

مقام ارشد دولت: بله مایکل. درباره ایران، می‌دانید، من می‌گویم که این فرصت مفیدی برای دو طرف جهت تبادل‌نظر و هماهنگی، به‌ویژه در آستانه دور بعدی – یا از سرگیری گفتگوهای برجام اواخر این ماه بود.

می‌دانید، ایالات متحده قطعاً درباره تعهد ما نسبت به ادامه اعمال تحریم‌هایمان بسیار واضح بوده است. و من قصد ندارم جزئیات بیشتری را درباره ریز مسائلی که در راستای آن خطوط مورد بحث قرار گرفت، بیان کنم.

و، بار دیگر، درباره پرسش مربوط به شش ماه آینده و مسیری باثبات‌‌تر، من فکر می‌کنم این تا حدی شبیه پرسشی است که الن پرسید – یا دست‌کم پاسخ من آن‌گونه خواهد بود. تکرار می‌کنم، منظور من این است که، من فکر می‌کنم ما به دنبال این هستیم که بتوانیم نوعی چهارچوب را بنا کنیم که بر اساس آن – می‌دانید – و باز هم می‌گویم که آن شرایطی که بر اساس آن ما از توانایی تعامل در این رابطه پیچیده چندوجهی برخوردار شویم. و می‌دانید، من فکر می‌کنم که پیچیدگی این رابطه قطعاً – این موضوع در گفتگوی میان دو رهبر مورد بحث قرار گرفت.

بنابراین، ما مطمئناً می‌خواهیم در دوره آینده شاهد توانایی ادامه برداشتن گام‌هایی باشیم که هم ایجاد مستمر آن حفاظ‌ها باشد و هم ادامه گام‌هایی برای مدیریت مسئولانه رقابت باشد.

پس بار دیگر، من قصد ندارم – من قصد ندارم آن را مثبت یا منفی توصیف کنم و تنها می‌گویم که به نظر من، مقصدی که ما واقعا در تلاش هستیم به آن سو حرکت کنیم، تعیین مقررات این رابطه و چهارچوب این رقابت است.

[…]

پرسش: بله، سلام. از این‌ که پرسش من را می‌شنوید، سپاسگزارم. فقط به عنوان پرسش تکمیلی درباره ایران، آیا هیچ‌گونه بحث خاصی درباره برجام به میان آمد؟ آیا رئیس‌جمهوری [آمریکا] هیچ‌گونه درخواست مشخصی از شی، رئیس‌جمهوری [جمهوری خلق چین]، به‌عنوان یکی از اعضای ۱+۵ برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره با حسن نیت مطرح کرد؟

و اگر اجازه دهید فقط یک پرسش دیگر – یک پرسش تکمیلی دیگر را هم اضافه کنم. منظورم این است که من می‌دانم شما گفتید که نمی خواهید درباره جزئیات ثبات هسته‌ای صحبت کنید. اما آیا مسئله موشک‌های مافوق صوت چین نیز مورد بحث قرار گرفت؟ با سپاس.

مقام ارشد دولت: سپاسگزارم، پتسی. خوب، در مورد موضوع ایران، می‌دانید، دوباره می‌گویم که من فکر نمی‌کنم دو طرف درباره مذاکرات آینده بر سر برجام و انتظارات‌شان و راه‌های اطمینان یافتن از این که این یک روند سازنده خواهد بود، تبادل نظر کرده باشند.

بار دیگر می‌گویم که من بیش از این وارد جزئیات نخواهم شد، و در رابطه با پرسش شما درباره مافوق صوت هم حرف دیگری ندارم.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/11/16/background-press-call-by-senior-administration-officials-on-president-bidens-virtual-meeting-with-president-xi-of-the-peoples-republic-of-china-2/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future