An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
اظهارات مطبوعاتی
۱۵ آوریل ۲۰۲۱

سفارت ایالات متحده در کابل
کابل، افغانستان

گزیده‌ها

وزیر خارجه بلینکن: عصر به خیر. از دیدن همه خوشحال هستم. من امروز به افغانستان آمدم، چرا که بیان تعهد آمریکا نسبت به یک مشارکت پایدار با افغانستان و مردم افغانستان به صورت حضوری، برای من و برای پرزیدنت بایدن مهم بود.

همان‌طور که پرزیدنت بایدن دیروز اعلام کرد، ما نیروهای‌مان را تا قبل از فرا رسیدن بیستمین سالگرد ۱۱ سپتامبر خارج خواهیم کرد. ما به هدفی که نزدیک به ۲۰ سال پیش تعیین کرده بودیم، دست یافته‌ایم. ما هرگز قصد نداشتیم در آنجا حضور نظامی دائمی داشته باشیم. تهدید القاعده در افغانستان به میزان چشمگیری کاهش یافته است. عدالت درباره اسامه بن لادن اجرا شده است. سال‌ها گفته‌ایم زمانی این‌جا را از نظر نظامی ترک خواهیم کرد، و اکنون آن زمان رسیده است. حتی وقتی که نیروهای ما به خانه برگردند نیز مشارکت ما با افغانستان ادامه خواهد داشت. مشارکت امنیتی ما پایدار خواهد بود. حمایت دو حزبی نیرومندی برای آن تعهد نسبت به نیروهای امنیت ملی افغانستان وجود دارد. ما دیپلماسی‌مان را با دولت افغانستان، طالبان، کشورهای منطقه، و سراسر جهان، که در آینده افغانستان سهم دارند، تشدید خواهیم کرد. در حالی که مردم افغانستان برای دستیابی به آینده‌ای سعادتمند تلاش می‌کنند ما به طرق مختلف، از جمله سرمایه‌گذاری اقتصادی و کمک به توسعه، در کنار آنها خواهیم ایستاد. ما به حمایت از جامعه مدنی و پشتیبانی از حقوق برابر برای زنان، از جمله مشارکت معنادار آنها در مذاکرات جاری و داشتن نمایندگی برابر در سراسر جامعه، ادامه خواهیم داد. ما سنت آمریکایی ارائه کمک‌های بشردوستانه به نیازمندترین افراد شامل زنان، دختران، و پناهندگان را تداوم خواهیم بخشید.

من این پیام را در همه دیدارهای امروزم با رئیس‌جمهوری غنی، با رئیس اجرایی عبدالله، و با نمایندگان جامعه مدنی که هر روز در جوامع خود در سراسر کشور برای ایجاد تغییر فعالیت می کنند، در میان گذاشتم. ایالات متحده شریک استوار افغانستان باقی خواهد ماند. ما می‌خواهیم که مردم افغانستان، کشورهای منطقه، و جامعه مدنی از این حقیقت آگاه باشند.

این همچنین پیام بسیار مهمی است که طالبان باید آن را بشنوند. همان‌طور که فکر می‌کنم می‌دانید، من تازه از بروکسل آمده‌ام. ما در آن جا با همه هم‌پیمانان‌مان در ناتو رایزنی کردیم و پیامی که من از آنها شنیدم، نیرومند و واضح بود. آنها به کاری که همراه با هم طی ۲۰ سال گذشته انجام داده‌ایم، افتخار می‌کنند و به همان میزان نسبت به تداوم مشارکت با افغانستان متعهد هستند.

این کار، تا این لحظه سفری طولانی برای همه ما بوده است. در ماه‌های آینده باید کارها و برنامه‌ریزی‌های بسیار زیادی انجام بگیرد تا اطمینان حاصل شود که آن خارج شدن، به نحوی مسئولانه، آگاهانه، و ایمن انجام می‌شود. اما پشتیبانی مستمر اقتصادی، دیپلماتیک، و سیاسی ما از افغانستان، با آن تلاش‌ها همراه خواهد بود.

من می‌خواهم بگویم که هم‌زمان با حرکت در این مسیر، ما دلاوری، توانمندی، و فداکاری خارق‌العاده نظامیان‌مان را که طی دو دهه گذشته در افغانستان خدمت کرده‌اند، به یاد می‌آوریم. در زمان اوج فعالیت «نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت» (ایساف) نیروهایی از ۵۰ کشور عضو ناتو و کشورهای شریک در آن حضور داشتند. امروز نیروهایی از بیش از ۳۵ کشور عضو و شریک ناتو در مأموریت «حمایت قاطع» حاضرند. این نظامیان جان‌شان را در معرض خطر قرار دادند و هزاران تن از آنها جان باختند. و به دلیل خدمت آنها، به دلیل فداکاری‌شان، ما موفق شده‌ایم به هدفی که تعیین کرده بودیم دست یابیم. و اکنون ما فصل تازه‌ای را در همکاری‌مان در این جا و مشارکت‌مان با مردم افغانستان آغاز می‌کنیم.

از شما سپاسگزارم و با کمال میل چند پرسش را می‌شنوم.

[…]


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-at-a-press-availability-4/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future