An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه آمریکا
بیانیه مطبوعاتی
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده
۸ مارس ۲۰۲۲

در روز جهانی زن، ایالات متحده برای گرامی‌داشت دستاوردها و مشارکت‌های زنان و دختران سراسر جهان به جامعه جهانی می‌پیوندد و همزمان به موانعی که همچنان فراروی آنها است، اذعان می‌کند. ایالات متحده قاطعانه نسبت به تعهد دیرینه خود مبنی بر پیشبرد برابری و عدالت جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران، با پیشینه‌‌های گوناگون، می‌ایستد.

امروز، جهان با چندین چالش بسیار بزرگ که به شکل نامتناسبی بر زنان و دختران تأثیر می‌گذارد، مواجه است که از آن جمله می‌توان به بحران اقلیمی، همه‌گیری جاری کووید-۱۹، و شرایط اضطراری بشردوستانه و جنگ در اوکراین، اتیوپی، یمن، و بسیاری از مناطق دیگر – مانند محدودیت‌های شدید حقوق زنان و دختران در افغانستان – اشاره کرد.

ایالات متحده اذعان می‌کند که برای رسیدگی مناسب به این چالش‌های فوری، ما باید ضمن تمرکز بر نیازهای زنان و دختران مطمئن شویم که آنها در همه بخش‌های زندگی مشارکت‌کنندگانی توانمندشده هستند. به همین دلیل است که من مفتخرم از پیش اعلام کنم که بودجه سال مالی ۲۰۲۳ رئیس‌جمهوری حدود ۲.۶ میلیارد دلار را برای برنامه‌های کمک خارجی، که برابری و عدالت جنسیتی را در سراسر جهان ترویج می‌کنند، درخواست خواهد کرد. این بیش از دو برابر مبلغ درخواستی برای برنامه‌های جنسیتی در بودجه سال مالی ۲۰۲۲ است و ۲۰۰ میلیون دلار برای صندوق اقدام برابری و عدالت جنسیتی را نیز شامل می‌شود. افزون بر این، ایالات متحده چندین گام مشخص را برای رسمی کردن و شتاب بخشیدن به تلاش‌های سیاست‌گذاری به منظور ارتقا حقوق زنان و دختران در سراسر جهان، از جمله از طریق نخستین راهبرد ملی ایالات متحده در زمینه برابری و عدالت جنسیتی، برمی‌دارد. این اقدام، راهبرد برابری و عدالت جنسیتی را به عنوان اولویت‌های اصلی سیاست خارجی و امنیت ملی ایالات متحده رسمیت می‌بخشد.

من مفتخرم که امروز در گرامیداشت روز جهانی زن و تعهد دیرینه ما نسبت به ارتقاء جایگاه زنان و دختران، وزارت امور خارجه اسامی دریافت‌کنندگان «جوایز بین‌المللی زنان شجاع» ۲۰۲۲ (آی‌دبلیو‌اُ‌سی) را اعلام کرد. من روز دوشنبه، ۱۴ مارس، در یک مراسم مجازی در تارنمای state.gov میزبان شانزدهمین دوره اهدای جوایز سالانه «جوایز بین‌المللی زنان شجاع» خواهم بود. این جایزه سالانه از زنان گوناگونی که زندگی‌شان را – اغلب با تحمل خطرات شخصی یا فداکاری – در راه ارتقاء حقوق بشر، برابری و عدالت جنسیتی، صلح، عدالت، حاکمیت قانون، و مسئولیت‌پذیری وقف کرده‌اند، قدردانی و ستایش می‌کند. دریافت کنندگان این جایزه در سال ۲۰۲۲ مظاهر واقعی دلاوری هستند: از تلاش برای ارتقاء حقوق دگرباشان در نپال گرفته، تا جلوگیری و واکنش نشان دادن به همه گونه‌های خشونت مبتنی بر جنسیت در لیبریا، تا نخستین وزیر امور خارجه زن لیبی، و بسیاری موارد دیگر. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دریافت‌کنندگان این جایزه در سال ۲۰۲۲ به نشانی زیر مراجعه کنید:

https://www.state.gov/secretary-of-states-international-women-of-courage-award/

ایالات متحده نسبت به پشتیبانی از امنیت اقتصادی زنان و دختران، پیشگیری و پاسخگویی به همه اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت، افزایش دسترسی آنها به بهداشت، آموزش، عدالت، حقوق بشر، و برابری تحت قانون، و امدادهای بشردوستانه، پیشبرد رهبری سیاسی و تصمیم‌گیری زنان در همه عرصه‌ها از جمله مقابله به تغییرات اقلیمی و چالش‌های امنیتی، توسعه علم و فناوری، و ترویج دموکراسی عمیقاً متعهد است. خطاب به زنان بین‌المللی شجاع ما در سال ۲۰۲۲ و همه زنان و دختران شجاع در سراسر جهان: من از شما به دلیل قدرت، رهبری، و تلاش‌هایتان با هدف تبدیل کردن جهان به یک مکان عادلانه‌تر، صلح‌آمیزتر، و آزادتر برای همه ما سپاسگزاری می‌کنم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/celebrating-women-around-the-world-on-international-womens-day/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future