An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
بیانیه مطبوعاتی
بیانیه ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده
۱۸ ژوئیه ۲۰۲۲

امروز برای قربانیان و بازماندگان دو حمله فجیع حزب‌الله – یعنی بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ در یک مرکز جامعه یهودیان به نام «مرکز همکاری اسرائیل و آرژانتین» (‌آمیا) در بوئنوس آیرس آرژانتین، و حمله سال ۲۰۱۲ به یک اتوبوس توریستی حامل گردشگران اسرائیلی در بورگاس بلغارستان – زمانی برای اندیشیدن است. این دو حمله حزب‌الله که با پشتیبانی ایران انجام شد، صدها خانواده را ویران کرد.

بمب‌گذاری آمیا، که مرگبارترین حمله یهودی‌ستیزانه در مدت بیش از نیم قرن گذشته بود، جاه‌طلبی‌های جهانی حزب‌الله را آشکار کرد و نمونه بارز پشتیبانی ایران از تروریسم بین‌المللی بود. مقامات بلندپایه دولت ایران مستقیماً در این حمله دست داشتند و حزب‌الله آن را به دستور رژیم ایران انجام داد. در حالی که هنوز هیچ‌یک از افراد مسئول در این حمله به دست عدالت سپرده نشده‌اند، ایالات متحده معتقد است که همه آرژانتینی‌ها سزاوار آن هستند که شاهد پاسخگو شدن مسئولان این حمله نفرت‌انگیز و بزدلانه باشند.

هجده سال بعد، حزب‌الله در حمله با بمب در بورگاس پنج گردشگر اسرائیلی و یک راننده اتوبوس بلغاری را به قتل رساند و ۴۵ جوان اسرائیلی را که سرنشین آن اتوبوس بودند زخمی کرد. در حالی که دادگاه های بلغارستان دو عامل حزب‌الله را به طور غیابی در ارتباط با این بمب‌گذاری محکوم کرده‌اند، اما عدالت هنوز اجرا نشده است.

ایالات متحده متعهد است که با نفوذ حزب‌الله و ایران مقابله کند. بودجه، آموزش، تسلیحات، و سایر پشتیبانی‌‌های ارائه‌شده توسط ایران از این‌گونه حملات تروریستی پیچیده و شنیع حمایت می‌کند. قتل بی‌رحمانه غیرنظامیان نباید ادامه پیدا کند. بیش از ده‌ها کشور در سراسر اروپا، آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی، و اقیانوس آرام با برخورداری از حمایت ما، تحریم‌ها، ممنوعیت‌ها، و محدودیت‌هایی را در سطح ملی علیه حزب‌الله صادر کرده‌اند. ما از کشورهای بیشتری می‌خواهیم اقدامات مشابهی را انجام دهند؛ اقداماتی که تهدید کردن صلح و امنیت در سراسر جهان را برای این گروه و پشتیبانان آن در تهران، دشوارتر می‌کند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/remembering-the-victims-of-hizballah-attacks/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future