An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر خارجه
۲۰ ژوئن ۲۰۲۱

روز جهانی پناهجویان همواره فرصتی برای ارج نهادن به دلاوری و پایداری میلیون‌ها پناهجویی که مجبور به ترک خانه‌هایشان شده‌اند، سخاوت جوامعی که میزبان آنها بوده‌اند، و واکنش جهانی یکپارچه شرکای بشردوستی که به آنها کمک کرده‌اند، است. ما، هم‌زمان با گرامی‌داشت این روز، یادآور می‌شویم که بحران آوارگی اجباری جهانی به سطح تاریخی بالا و نگران‌کننده‌ای رسیده و بر زندگی بیش از ۸۲ میلیون نفر که به اجبار آواره شده‌اند، از جمله بیش از ۲۶ میلیون پناهجو، تأثیر گذاشته است. این ارقام و مضمون آژانس پناهجویان سازمان ملل متحد برای روز جهانی پناهجویان امسال تحت عنوان «ما به همراه هم مداوا می‌شویم، می‌آموزیم، و می‌درخشیم» از همه کشورها می‌خواهد که دست به کار شوند و اطمینان یابند که پناهجویان به محافظت، مراقبت‌های لازم برای نجات زندگی، و فرصت‌های یادگیری دسترسی دارند تا بتوانند در جوامع میزبان‌شان پیشرفت کنند.

ایالات متحده بار دیگر بر تعهد ما برای برطرف کردن رنج پناهجویان در سراسر جهان از طریق رهبری‌مان در زمینه کمک‌های بشردوستانه و دیپلماسی تأکید می‌کند. همکاری بین‌المللی امری ضروری است و ما بار دیگر نسبت به تعامل چندجانبه برای برآورده کردن نیازهای انسانی ضروری و تلاش برای یافتن راه‌حل‌های ماندگار برای پناهجویان متعهد می‌شویم تا آنها بتوانند با امید و کرامت زندگی کنند. هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند به این بحران جهانی واکنش نشان دهد و هیچ کشوری در جهان نیست که از پیامدهای منفی آوارگی اجباری مصون مانده باشد. این شرایط بر همه ما تأثیر می‌گذارد.

ایالات متحده بار دیگر سکان رهبری را در زمینه اسکان دوباره پناهجویان به دست گرفته است و این کار را از جمله از طریق «برنامه پذیرش پناهجویان ایالات متحده»، که از سال ۱۹۸۰ تاکنون پذیرای بیش از ۳.۱ میلیون پناهجو بوده است، انجام می‌دهد. ما تاکنون گام‌های حساسی را برای افزایش هدف سالانه پذیرش پناهجویان به ۶۲ هزار ۵۰۰ تن در سال مالی ۲۰۲۱ برداشته‌ایم. ما همچنین اقداماتی را برای بازگرداندن سهمیه‌های تخصیص‌یافته‌ منطقه‌ای برای اسکان مجدد و با هدف اطمینان یافتن از این که دسترسی به «برنامه پذیرش پناهجویان ایالات متحده» بر اساس آسیب‌پذیری پناهندگان است، به نیازهای ضروری اسکان مجدد در سراسر مناطق جهان پاسخ می‌دهد، و سنت آمریکایی استقبال از پناهجویان را نشان می‌دهد، به انجام رسانده‌ایم. دولت بایدن-هریس والاترین ارزش‌های آمریکا را در بطن سیاست خارجی ما قرار داده است و به افراد تحت پیگرد و آزار که نیازمند اسکان مجدد دائم هستند، اطمینان خاطر می‌بخشد.

اسکان مجدد پناهجویان یکی از راه‌های متعددی است که ایالات متحده از طریق آنها از آوارگان اجباری در سراسر جهان پشتیبانی می‌کند. ایالات متحده به عنوان بزرگترین کشور اعطاکننده کمک‌های بشردوستانه جهان نقشی اساسی را در ترویج و پشتیبانی از واکنش بین‌المللی به بحران‌های آوارگی ایفا می‌کند. ما در سال مالی ۲۰۲۰ بیش از ۱۰.۵ میلیارد دلار در زمینه ارائه کمک‌های بشردوستانه در سطح جهان، از جمله کمک به پناهجویان، ارائه کردیم. افزون بر ارائه پشتیبانی‌ها و خدمات نجات‌بخش، ‌کمک‌های ما از تلاش خستگی‌ناپذیر سازمان‌های بشردوستانه شریک در ارائه خدمات بهداشتی، و نیز فرصت‌های معیشتی و آموزشی، حمایت می‌کند تا به این ترتیب مردمی که از اذیت و آزار گریخته‌اند، حتی در شرایط پرچالش همه‌گیری کووید-۱۹ نیز بتوانند التیام یابند، ‌بیاموزند، و بدرخشند. همه سزاوار این فرصت‌ها هستند و ما همچنان از دیگر کشورها می‌خواهیم به ما کمک کنند تا واکنش‌های بشردوستانه را ادامه دهیم و راه‌حل‌های پایداری را در سراسر جهان پیدا کنیم.

ایالات متحده به تلاش‌های دیپلماتیک ما به منظور بهبود بخشیدن به محافظت بین‌المللی برای افرادی که در شرایط آسیب‌پذیر هستند، صرف‌نظر از موقعیت‌ مکانی‌شان، ادامه خواهد داد. ما یک شریک قابل اعتماد برای همه طرف‌هایی خواهیم بود که می‌خواهند به درگیری‌ها پایان دهند یا دیگر عوامل آوارگی اجباری و بی‌ثباتی را برطرف کنند و شرایطی را برای مردم به وجود آورند تا آنها به جای گریختن برای حفظ جان‌شان، کامیاب شوند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/commemorating-world-refugee-day-2021

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future