An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۲۸ آوریل ۲۰۲۲

بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، امروز در هماهنگی با درخواست تکمیلی خود از کنگره برای پشتیبانی از اوکراین، پیشنهادی را برای یک بسته قانونی جامع خواهد فرستاد که اختیارات دولت ایالات متحده را برای پاسخگو کردن دولت و الیگارش‌های روسیه در رابطه با جنگ پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، علیه اوکراین، تقویت خواهد کرد. این پیشنهادها در رایزنی نزدیک با شرکای بین‌سازمانی، از جمله وزارت خزانه‌داری، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، و وزارت بازرگانی تهیه شده است. دولت بایدن مشتاقانه چشم‌ به راه همکاری نزدیک با اعضای کنگره به منظور اجرای این بسته پیشنهادها است.

این بسته پیشنهادها اختیارات تازه‌ای را برای مصادره اموال مرتبط با دزدسالاری روسیه به وجود خواهد آورد و به دولت اجازه خواهد داد که از درآمدهای حاصله برای پشتیبانی از اوکراین استفاده کند و به تقویت ابزارهای مرتبط در زمینه اجرای قانون بپردازد.

ایجاد یک مرجع دولتی ساده شده برای ضبط و مصادره دارایی‌های الیگارش‌ها:‌ هدف از این پیشنهاد ساده کردن روند تصرف دارایی‌های الیگارش‌ها، گسترش دارایی‌های مشمول توقیف، و ایجاد امکان انتقال درآمدهای حاصله به اوکراین است. این مرجع:

·  یک روند اداری جدید ساده شده با مشارکت وزارت‌خانه‌های خزانه‌‌داری و دادگستری، به منظور مصادره اموال متعلق به الیگارش‌های تحریم شده روسیه در ایالات متحده و اموالی است که با رفتارهای غیرقانونی مشخص مرتبط هستند. هر تصمیم برای مصادره در دادگاه فدرال به سرعت قابل بررسی خواهد بود.

·  تعریف یک جرم کیفری جدید، به نحوی که تملک آگاهانه یا عامدانه درآمدهای به دست آمده از معاملات مفسدانه با دولت روسیه برای همه اشخاص غیرقانونی خواهد شد.

امکان انتقال درآمدهای حاصله از اموال ضبط شده دزدسالاران به اوکراین با هدف جبران آسیب‌های ناشی از تجاوز روسیه. این پیشنهاد توانایی ایالات متحده را برای استفاده از دارایی‌های ضبط شده الیگارش‌ها به منظور جبران آسیب‌های وارده به اوکراین در نتیجه تجاوز روسیه بهبود می‌بخشد. بنا بر این پیشنهاد، وزارتخانه‌های دادگستری، خزانه‌داری، و امور خارجه به منظور استفاده از وجوه ضبط شده مرتبط با فساد، تحریم‌ها، و نقض محدودیت‌های صادراتی، و دیگر جرایم خاص برای جبران آسیب‌های ناشی از تجاوز روسیه به اوکراین، با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

مبارزه با تسهیل در زمینه فرار از تحریم‌ها: این پیشنهاد ضبط اموالی را که الیگارش‌های روسیه برای تسهیل دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنند، ممکن خواهد کرد. تحت قوانین کنونی، ایالات متحده می‌تواند درآمدهای حاصله از نقض تحریم‌ها را ضبط کند، اما قادر به توقیف اموال به کار رفته برای تسهیل نقض تحریم‌ها نیست. این پیشنهاد خلأ قانونی مذکور را پر می‌کند.

مدرن کردن قانون اخاذی به منظور تحت شمول قرار دادن فرار از تحریم‌ها: این پیشنهاد توانایی ایالات متحده برای تحقیق و پیگرد قانونی فرار از تحریم‌ها را از طریق افزودن جرم فرار از تحریم‌ها به تعریف «فعالیت اخاذی» در شمول «قانون سازمان‌های تحت نفوذ و فاسد اخاذی‌کننده» (آی‌آی‌سی‌اُ) تقویت می‌کند. این پیشنهاد ابزار مصادره نیرومندی را برای به کارگیری علیه شرکت‌های اخاذی‌کننده در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌دهد تا سازمان‌هایی را که نقض تحریم‌های ایالات متحده را میسر کرده‌اند، متلاشی کنند.

تمدید مدت محدودیت زمانی برای پیگیری پول: این پیشنهاد توانایی ایالات متحده برای پیگیری روند پیگرد قانونی پولشویی (و مصادره‌های پس از محکومیت) را بر اساس جرایم خارجی با طولانی کردن مدت محدودیت‌ها از پنج سال به ده سال بهبود می‌بخشد. انجام تحقیقات جنایی از الیگارش‌ها می‌تواند امری پیچیده باشد؛ چرا که جنایتکارانی که رفتار پیچیده‌ای دارند از نقشه‌های پیچیده‌ای هم استفاده می‌کنند و این نقشه‌ها می‌توانند در سطح چندین حوزه قضایی امتداد داشته باشند. ایالات متحده اغلب با شرکای بین‌المللی در این موارد همکاری می‌کند. تمدید مدت محدودیت زمانی در زمینه اقدام قانونی فرصت بیشتری را در اختیار بازپرسان و دادستان‌ها قرار می‌دهد تا از لحاظ کیفری الیگارش‌ها را پاسخگو کنند.

به کارگیری توان شرکت‌های خارجی با هدف مسدود کردن و تصرف دارایی الیگارش‌ها: این پیشنهاد توانایی ایالات متحده برای همکاری با شرکای بین‌المللی در زمینه بازگرداندن دارایی‌های مرتبط با فساد خارجی را بهبود می‌بخشد. این پیشنهاد اصلاحات متعددی را به منظور بهبود توانایی ما برای تقویت فرمان‌های مربوط به محدودیت و مصادره اموابل خارجی در ایالات متحده به وجود می‌آورد.

ایالات متحده از قبل با هم‌پیمانان و شرکا همکاری کرده است تا این دارایی‌ها را در سراسر جهان ردیابی کند:

·  ایالات متحده تحت هدایت وزارتخانه‌های خزانه‌داری و دادگستری در ماه مارس همراه با شرکای بین‌المللی نیروی ضربت مبارزه با خواص، نیابتی‌ها، و الیگارش‌های روسیه را راه‌اندازی کرد تا کار مصادره و توقیف دارایی‌های روسیه در سراسر جهان را هماهنگ کند.

·  تاکنون کشورهای عضو اتحادیه اروپا از مسدود کردن دارایی‌هایی به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد دلار خبر داده اند. این رقم شامل حدود ۷ میلیارد دلار قایق نفریحی، بالگرد، املاک و مستغلات، و آثار هنری است.

·  ده‌ها قایق تفریحی توسط کشورهای عضو نیروی ضربت (آی‌ای‌پی‌اُ)‌ توقیف شده است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده شناورها و هواپیماهایی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار را تحریم و صدها میلیون دلار دارایی‌های متعلق به خواص نزدیک به حکومت روسیه را که در حساب‌های بانکی ایالات متحده بودند مسدود کرده است.

·  هفته گذشته وزارت خزانه‌داری یک شبکه جهانی فرار از تحریم‌ها را که با کنستانتین مالوفیف مرتبط بود پس از طرح اتهامات جنایی تحریم کرد و به این ترتیب، با جابه‌جایی دارایی‌های غیرقانونی به مبارزه پرداخت.

. وزارت دادگستری اوایل این ماه اعلام کرد که اسپانیا به درخواست ایالات متحده یک قایق تفریحی ۲۵۵ پایی به ارزش ۹۰ میلیون دلار را که متعلق به ویکتور وکسلبرگ،‌ الیگارش تحریم شده روسیه، بود توقیف کرده است.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/04/28/fact-sheet-president-bidens-comprehensive-proposal-to-hold-russian-oligarchs-accountable/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future