An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۱۶ مارس ۲۰۲۲

رئیس جمهوری بایدن امروز از تخصیص ۸۰۰ میلیون دلار کمک امنیتی اضافی به اوکراین خبر داد. به این ترتیب، مجموع کمک‌های امنیتی ایالات متحده به اوکراین تنها در یک هفته گذشته به یک میلیارد دلار و از زمان آغاز به کار دولت بایدن به دو میلیارد دلار رسید. این کمک‌ها به شکل انتقال مستقیم تجهیزات از وزارت دفاع [ایالات متحده] به ارتش اوکراین برای کمک به آنها در دفاع از کشورشان در برابر تهاجم بدون ‌تحریک‌ قبلی و غیرموجه روسیه خواهد بود.

این بسته جدید کمک ۸۰۰ میلیون دلاری شامل موارد زیر است:

· ۸۰۰ سامانه پدافند هوایی استینگر؛

· دو هزار سامانه جاولین، هزار سلاح زره‌شکن سبک، و شش هزار سامانه زره‌شکن اِی‌تی‌-۴؛

· ۱۰۰ سامانه هوایی بدون سرنشین تاکتیکی؛

· ۱۰۰ قبضه نارنجک‌انداز، پنج هزار قبضه تفنگ، هزار قبضه تپانچه، ۴۰۰ قبضه مسلسل، و ۴۰۰ قبضه تفنگ ساچمه‌زنی؛

· بیش از ۲۰ میلیون عدد گلوله مهمات اسلحه کوچک و نارنجک‌انداز و خمپاره؛

· ۲۵هزار مجموعه لباس ضدگلوله؛ و

· ۲۵هزار کلاه‌خود

علاوه بر جنگ‌افزارهای ذکر شده در بالا، کمک‌هایی که ایالات متحده از قبل متعهد به ارائه آنها به اوکراین شده بود، شامل موارد زیر است:

· بیش از ۶۰۰ سامانه پدافند هوایی استینگر؛

· حدود ۲۶۰۰ سامانه زره‌شکن جاولین؛

· پنج فروند بالگرد ام‌آی-۱۷؛

· سه فروند قایق گشتزنی؛

· چهار سامانه رادار ردیاب ضد توپخانه و ضد پهپاد؛

· چهار سامانه رادار ضد خمپاره؛

· ۲۰۰ قبضه نارنجک‌انداز و مهمات؛

· ۲۰۰ قبضه تفنگ ساچمه‌‌زنی و ۲۰۰ قبضه تیربار؛

· نزدیک به ۴۰ میلیون عدد گلوله مهمات اسلحه کوچک و بیش از یک میلیون عدد گلوله نارنجک، خمپاره، و توپ؛

· ۷۰ «وسیله نقلیه چرخدار چند منظوره با تحرک بالا» (هاموی) و سایر وسایل نقلیه؛

· سامانه‌های ارتباطات ایمن، سامانه‌های تشخیص جنگ الکترونیک، لباس ضدگلوله، کلاهخود، و دیگر تجهیزات تاکتیکی.

· تجهیزات پزشکی نظامی برای پشتیبانی از مداوا و تخلیه [افراد] از میدان نبرد؛

· تجهیزات خنثی‌سازی مهمات انفجاری و مین‌زدایی؛ و

· قابلیت تصویربرداری و تحلیل ماهواره‌ای.

افزون بر سامانه‌‌های پدافند هوایی کوتاه‌برد ساخت ایالات متحده که اوکراینی‌ها از آنها استفاده بسیار موثری داشته‌اند، ایالات متحده همچنین سامانه‌های بیشتر و دوربردی را که نیروهای اوکراین قبلاً کار با آن‌ها را آموزش دیده‌اند، و نیز مهمات بیشتر برای آن سامانه‌ها را شناسایی کرده و به اوکراینی‌ها برای دستیابی به آنها کمک می‌کند.

ایالات متحده به تسریع صدور مجوز و تسهیل کمک‌های اضافی به اوکراین از سوی هم‌پیمانان خود ادامه می‌دهد. از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین دست‌کم ۳۰ کشور کمک‌های امنیتی ارائه کرده‌اند. در سال ۲۰۲۲ وزارت امور خارجه اجازه انتقال تجهیزات دفاعی توسط شخص ثالث را از بیش از ۱۴ کشور صادر کرد. با افزایش پشتیبانی هم‌پیمانان و شرکا از اوکراین این تعداد همچنان در حال افزایش است.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/16/fact-sheet-on-u-s-security-assistance-for-ukraine/ 

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future