An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۹ دسامبر ۲۰۲۱

«در رویارویی با چالش‌های مستمر و نگران‌کننده فراروی دموکراسی و حقوق بشر جهانی در سراسر دنیا، دموکراسی اکنون بیش از هر زمان دیگری به قهرمانان نیاز دارد.»

جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، ۹ دسامبر ۲۰۲۱

پرزیدنت بایدن امروز نخستین اجلاس سران برای دموکراسی را، که مجمعی برای رهبران سراسر جهان به منظور گفت‌و‌گو در مورد چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی دموکراسی‌ها در سده بیست‌و‌یکم است، افتتاح کرد. پرزیدنت بایدن امروز، به عنوان یکی از تعهدات اصلی دولت ایالات متحده برای دستیابی به اهداف اجلاس سران، طرح ریاست جمهوری برای تجدید دموکراتیک را اعلام کرد. این طرح مجموعه‌ مهمی از سیاست‌ها و طرح‌های کمک‌های خارجی مبتنی بر کار مهم و مستمر دولت ایالات متحده برای تقویت دموکراسی و دفاع از حقوق بشر در سطح جهان است.

ایالات متحده مدت‌ها است که برای تقویت دموکراسی و پیشبرد احترام به حقوق بشر تلاش کرده است. این نه تنها کار درستی است، بلکه همچنین به نفع امنیت ملی ایالات متحده است. چرا که دموکراسی‌های نیرومندی که حقوق مردم را رعایت می‌کنند صلح‌آمیزتر، مرفه‌تر، و باثبات‌تر هستند. دموکراسی‌ها همچنین شرکای نیرومند‌تری برای ایالات متحده محسوب می‌شوند، زیرا ما با هم برای مقابله با مهم‌ترین چالش‌های بین‌المللی جهان، از مبارزه با بحران آب‌وهوایی گرفته تا جلوگیری از همه‌گیری بعد، کار می‌کنیم.

طرح ریاست جمهوری برای تجدید دموکراتیک نشان‌دهنده گسترش قابل توجه و هدفمند تلاش‌های دولت ایالات متحده برای دفاع، حفظ، و رشد انعطاف‌پذیری دموکراتیک با شرکای همفکر دولتی و غیردولتی است. ایالات متحده قصد دارد سال آینده با همکاری کنگره و مشروط به در دسترس بودن بودجه، تا ۴۲۴.۴ میلیون دلار را به طرح ریاست جمهوری اختصاص دهد. این تلاش‌ها بر پنج حوزه کاری، که برای عملکرد حکمرانی شفاف و پاسخگو بسیار مهم است، متمرکز خواهد بود:

۱. پشتیبانی از رسانه‌های آزاد و مستقل

۲. مبارزه با فساد

۳. تقویت اصلاح‌طلبان دموکراتیک

۴. پیشبرد فناوری برای دموکراسی

۵. دفاع از انتخابات و روند سیاسی آزاد و منصفانه

۱. پشتیبانی از رسانه‌های آزاد و مستقل

· تقویت رسانه‌های مستقل. تحت طرح ریاست‌جمهوری، آژانس توسعه جهانی ایالات متحده تا سقف ۳۰ میلیون دلار را به «صندوق بین‌المللی رسانه‌های منفعت عمومی» ارائه خواهد کرد. این یک صندوق جدید با چندین اهداکننده است که برای تقویت استقلال، توسعه، و پایداری رسانه‌های مستقل، به ویژه در فضاهایی که شکننده و از لحاظ منابع ضعیف هستند، طراحی شده است. افزون بر این، آژانس توسعه جهانی ایالات متحده تا سقف پنج میلیون دلار را به راه‌اندازی یک «شتاب‌دهنده موفقیت رسانه‌ها» تخصیص می‌دهد. این کار توانایی مالی رسانه‌های مستقل را، هم در بازارهای رسانه‌ای توسعه‌نیافته و هم در بازارهای توسعه یافته‌تر، بهبود می‌بخشد.

· محافظت فیزیکی، دیجیتالی، و حقوقی از روزنامه‌نگاران. آژانس توسعه جهانی ایالات متحده به منظور محافظت از کار مهم روزنامه‌نگاری در برابر ادعاهای حقوقی جعلی که با هدف ساکت کردن تلاش مشروع آنها مطرح می‌شوند، تا سقف ۹ میلیون دلار را به پشتیبانی از یک «صندوق جهانی دفاع از روزنامه‌نگاران در برابر افترا»، که گزارشگران تحقیقی و سازمان‌های‌شان را در قبال ادعاهای مبنی بر مسئول شناختن آنها تحت پوشش قرار می‌دهد، ارائه خواهد کرد. وزارت امور خارجه به موازات این اقدام تا سقف ۳.۵ میلیون دلار را برای ایجاد یک «بستر محفاظت از روزنامه‌نگاری» اختصاص خواهد داد. این بستر، آموزش‌های امنیت دیجیتالی و فیزیکی، مراقبت روانشناختی، کمک‌های حقوقی، و دیگر انواع کمک را به روزنامه‌نگارانی که در معرض خطر هستند، ارائه خواهد کرد. و دولت ایالات متحده تعامل خود را با ائتلاف آزادی رسانه‌ها – یک مشارکت بین دولتی که برای حمایت از آزادی رسانه‌ها و ایمنی روزنامه‌نگاران در سراسر جهان فعالیت می‌کند – افزایش خواهد داد.

۲. مبارزه با فساد

· پشتیبانی از عوامل تغییر ضد فساد. آژانس توسعه جهانی ایالات متحده به منظور حمایت از عوامل ضد فساد در سطح جامعه مدنی، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، و سازمان‌های کارگری، و نیز برقراری ارتباط با آنها، تا سقف ۵ میلیون دلار را به راه‌اندازی «برنامه توانمندسازی عوامل تغییر مبارزه با فساد»، اختصاص خواهد داد. این برنامه برای افشاگران، کنشگران جامعه مدنی، روزنامه‌نگاران، و دیگر افرادی که به دلیل کارهای خود در زمینه مبارزه با فساد در معرض خطر هستند، اقدامات حفاظتی ارائه خواهد کرد. وزارت امور خارجه، به همراه دیگر اهداکنندگان، حمایت خود از «کنسرسیوم جهانی مبارزه با فساد (جی‌ای‌سی‌سی)» را افزایش خواهد داد و این کار را با ارائه تا ۶ میلیون دلار به منظور تقویت کار این کنسرسیوم با هدف مرتبط کردن رسانه‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی با یکدیگر، فاش کردن همه دستاوردهای غیرقانونی، و حمایت از تغییرات در قوانین یا سیاست‌ها در حمایت از اهداف مبارزه با فساد، انجام خواهد داد.

· مهار فساد از طریق اقدام راهبردی و نظارتی. دولت ایالات متحده اوایل این هفته از نخستین «راهبرد ایالات متحده در مبارزه با با فساد» رونمایی کرد. این راهبرد طرحی را برای مقابله با فساد در داخل و خارج از کشور ارائه می‌دهد. وزارت خزانه‌داری در در پشتیبانی از این راهبرد، مقرراتی را برای افزایش شفافیت در بازار املاک ایالات متحده از طریق ایجاد الزامات گزارش‌دهی برای افرادی که با معاملات املاک کم‌ترین فاصله را دارند، وضع خواهد کرد. به موازات آن، وزارت امور خارجه با همکاری وزارتخانه‌های خزانه‌داری و دادگستری، تا ۱۵.۱ میلیون دلار برای راه‌اندازی «طرح دموکراسی‌ها علیه پناهگاه‌های امن» ارائه خواهد کرد. این طرح از طریق اقدامات مبارزه با پولشویی برای ظرفیت‌سازی دولت‌های شریک به منظور سلب توانایی عوامل فاسد در پنهان کردن دستاوردهای غیرقانونی اقدام خواهد کرد تا شرکای همفکر برای اتخاذ تحریم‌ها و نظام‌های محدودیت روادیدی مبارزه با فساد، و تشخیص و مختل کردن طرح‌های پیچیده فساد تشویق شوند.

· نوآوری و مشارکت برای مبارزه با فساد. آژانس توسعه جهانی ایالات متحده به منظور شناسایی رویکردهای جدید برای مقابله با فساد فراملی و کسانی که آن را میسر می کنند، تا سقف ۱۵.۷ میلیون دلار برای راه‌اندازی «چالش بزرگ مبارزه با فساد فراملی» که یک بستر مشارکت برای راه‌حل‌های نوآورانه از سوی کسب‌و‌کارها، فناوران، نیکوکاران، و دیگر عوامل است، فراهم می‌کند.

· تقویت اکوسیستم‌های مبارزه با فساد. آژانس توسعه جهانی ایالات متحده به منظور تقویت توانایی کشورهای شریک، از جمله از طریق حمایت از اظهار داشتن مالکیت ذینفع، تقویت مقررات عقد قرارداد و تدارکات دولتی، و بهبود بخشیدن به تحقیقات ضد فساد و تلاش‌های اخلال آن، تا سقف ۱۱.۵ میلیون دلار برای راه‌اندازی یک «برنامه پاسخگویی جهانی» ارائه خواهد کرد. افزون بر این، آژانس توسعه جهانی ایالات متحده به منظور پیشبرد مبارزه با فساد در برهه‌های انتقالی، مانند زمان گشایش‌های سیاسی، تا ۱۷.۶ میلیون دلار را به یک «صندوق واکنش ضد فساد» اختصاص خواهد داد و وزارت امور خارجه تا ۶.۵ میلیون دلار را برای ایجاد یک «طرح جهانی برای تقویت بخش خصوصی به عنوان شرکای مبارزه با فساد» با هدف توانمندسازی و نهادینه کردن تعاملات کنونی بخش دولتی با جامعه تجاری برای مبارزه با فساد ارائه خواهد کرد.

۳. تقویت اصلاح‌طلبان دموکراتیک

· توانمند کردن گروه‌هایی که همواره به حاشیه رانده شده‌اند و اطمینان یافتن از این‌ که همه در دموکراسی حق رأی دارند. آژانس توسعه جهانی ایالات متحده و وزارت امور خارجه به منظور پیشبرد رهبری مدنی و سیاسی زنان، تا سقف ۳۳.۵ میلیون دلار را به راه‌اندازی «طرح پیشبرد رهبری مدنی و سیاسی زنان و دختران» اختصاص خواهد داد. این طرح به تسهیل استفاده کامل و ایمن زنان از حقوق‌شان و برخوردار بودن از نمایندگی، کمک خواهد کرد. وزارت امور خارجه همچنین تا سقف پنج میلیون دلار را برای راه‌اندازی «صندوق دموکراسی و توانمندسازی فراگیر دگرباشان» تخصیص خواهد داد. این، برنامه‌ای تازه تحت «صندوق برابری جهانی» است که مشارکت و رهبری اعضای جامعه دگرباش در نهادهای دموکراتیک را میسر خواهد کرد.

· حمایت از کنشگران، کارگران، و رهبران اصلاح‌اندیش. وزارت امور خارجه در واکنش به تهدید افزایش‌یافته علیه مدافعان و کنشگران حقوق بشر در سراسر جهان، تا سقف ۱۰ میلیون دلار را به طرح «خط زندگی: صندوق کمک به سازمان‌های جامعه مدنی در معرض تهدید» تخصیص خواهد داد. این یک طرح چندجانبه است و از آن دسته از سازمان‌های جامعه مدنی که به دلیل تلاش‌هایشان در زمینه دموکراسی و حقوق بشر در معرض تهدید قرار دارند، حمایت می‌کند. وزارت امور خارجه همچنین تا سقف یک میلیون دلار را به ایجاد «طرح برقراری ارتباط در زمینه تفاهم، سلامت، و مشروعیت دموکراسی» اختصاص خواهد داد. این طرح زمینه را برای ارائه مهارت‌ها و منابع لازم به افراد حرفه‌ای و متخصص در فضاهای سیاسی بسته به منظور حرکت در گشایش‌های سیاسی در زمان وقوع آنها، فراهم خواهد کرد. آژانس توسعه جهانی ایالات متحده تا ۱۵ میلیون دلار را برای راه‌اندازی طرح «نیرومندشده توسط مردم» ارائه خواهد کرد. این طرح با افزایش هماهنگی از طریق مبادلات، کمک های مالی برای آغاز به کار، و تعامل با عوامل جوان‌تر طرفدار دموکراسی، به جنبش‌های مدنی غیرخشونت‌آمیز کمک خواهد کرد. افزون بر این، وزارتخانه‌های کار و امور خارجه و آژانس توسعه جهانی ایالات متحده تا ۱۲۲ میلیون دلار را برای ایجاد یک «مشارکت چندجانبه برای سازماندهی، توانمندسازی، و حقوق کارگران (ام-پاور)» ارائه خواهند کرد. این مشارکت از طریق تقویت سازمان‌های دموکراتیک و مستقل کارگران و حمایت از اصلاح و اعمال قانون کار، به کارگران سراسر جهان کمک خواهد کرد که حقوق‌شان را مطالبه کنند و دستمزدها و شرایطشان را بهبود بخشند.

۴. پیشبرد فناوری برای دموکراسی

· پیشبرد یک اینترنت باز دارای قابلیت همکاری، قابل اعتماد، و ایمن. ایالات متحده از چشم انداز یک اینترنت باز، دارای قابلیت همکاری، قابل اعتماد، و ایمن استقبال می‌کند و بار دیگر تعهد خود را نسبت به محافظت و احترام به حقوق بشر در اینترنت و در سراسر محیط دیجیتال ابراز می‌دارد. استفاده از فناوری‌های دیجیتال باعث تقویت – و نه تضعیف – دموکراسی و احترام به حقوق می‌شود، فرصت‌هایی را برای نوآوری در اکوسیستم دیجیتال – از جمله در مشاغل بزرگ و کوچک – فراهم می‌کند، و ارتباطات میان جوامع را حفظ می‌نماید. به منظور دستیابی به این چشم‌انداز و حفظ سطح بالایی از امنیت، محفاظت از حریم خصوصی، ثبات، و انعطاف‌پذیری زیرساخت‌های فنی اینترنت، دولت ایالات متحده با شرکای خود برای محافظت و تقویت نظام حاکمیت چندجانبه بر اینترنت، تلاش خواهد کرد. ایالات متحده به عنوان بخشی از این تلاش، خواهد کوشید تا «ائتلاف آزادی آنلاین» را که تلاشی چندجانبه برای پشتیبانی از آزادی اینترنت و ترویج حقوق بشر به صورت آنلاین است، تقویت کند. دولت ایالات متحده نه تنها در پی گسترش عضویت در ائتلاف آزادی آنلاین خواهد بود، بلکه تلاش خواهد کرد که تلاش های دیپلماتیک این ائتلاف را به منظور پرداختن به چالش‌ها و فرصت‌های فناوری‌های دیجیتال، گسترش دهد.

· گسترش برنامه‌ریزی دموکراسی دیجیتال. آژانس توسعه جهانی ایالات متحده برای کمک به کشورهای شریک در دستیابی به منافع فناوری‌های دیجیتال که از ارزش‌های دموکراتیک پشتیبانی می‌کنند و به حقوق بشر احترام می‌گذارند، و آنها را تضعیف نمی‌کنند، تا سقف ۲۰.۳ میلیون دلار را به منظور تقویت «برنامه‌ریزی در حمایت از اکوسیستم‌های دیجیتال باز، ایمن، و فراگیر» ارائه خواهد کرد. این برنامه‌ریزی به دولت‌ها کمک می‌کند که در استفاده، گسترش، و مدیریت فناوری کشورهایشان اصول دموکراتیک را مراعات کنند و هم‌زمان جامعه مدنی، فناوری‌ها، و بخش خصوصی را توانمند سازند تا آنها نیز همین را تشویق کنند.

· پیشبرد فناوری‌های تأییدکننده دموکراسی. بنیاد ملی علوم، مؤسسه ملی استانداردها و فناوری، و صندوق فناوری باز، همراه با شرکای بین‌المللی، با هدف انگیزه‌بخشی به نوآوری در فناوری‌هایی که به طور نامتقارن به پیشبرد ارزش‌ها و حاکمیت دموکراتیک کمک می‌کنند، تا سقف ۳.۷۵ میلیون دلار را برای مجموعه‌ای از مسابقات «چالش‌های بزرگ بین‌المللی فراروی فناوری‌های تأییدکننده دموکراسی» ارائه خواهند کرد. این مجموعه مسابقات جایزه‌دار بر موضوعاتی مانند به خدمت گرفتن هوش مصنوعی برای داشتن یک اینترنت باز و پیشبرد و به کارگیری فناوری‌های حفظ حریم خصوصی، متمرکز خواهد بود.

· دفاع در برابر اقتدارگرایی دیجیتال. دولت ایالات متحده و شرکای همفکر آن یک «طرح کنترل صادرات و حقوق بشر» را راه‌اندازی خواهند کرد. هدف آنها کاهش احتمال بالقوه نقض حقوق بشر با استفاده از برخی فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه است. دولت‌های شرکت‌کننده در این تلاش با یکدیگر همکاری خواهند کرد تا تصمیم بگیرند که چگونه ابزارهای کنترل صادرات می‌توانند بهتر نظارت کنند و در صورت لزوم، گسترش این گونه فناوری‌ها را محدود نمایند. به موازات این اقدام، وزارت امور خارجه تا سقف ۴ میلیون دلار را به ایجاد و راه‌اندازی یک «صندوق چندجانبه افزایش و تداوم فناوری‌های ضد سانسور»، به منظور مقابله با سانسور اقتدارگرایانه اینترنت اختصاص خواهد داد. این صندوق امکان اتصال کاربران بیشتر به اینترنت بدون سانسور را فراهم می‌کند، این ارتباطات را در مواقع به شدت ضروری حفظ می‌کند، و شرکای همفکر را دعوت می‌کند که به اتفاق در آن مشارکت کنند.

۵. دفاع از انتخابات و روندهای سیاسی آزاد و منصفانه

· تقویت سلامت انتخاباتی. آژانس توسعه جهانی ایالات متحده به منظور پیشبرد سلامت انتخاباتی در جهان، تا سقف ۲.۵ میلیون دلار را برای راه اندازی یک «ائتلاف برای تأمین سلامت انتخابات» ارائه خواهد کرد. این ائتلاف شرکای دولتی و غیردولتی را در یک جامعه سلامت انتخاباتی بین‌المللی گردهم می‌آورد تا معیارها، اصول راهنما، و مقررات رفتاری را در زمینه مسائل دارای اولویت سلامت انتخابات تهیه کنند و هم‌زمان پایبندی به این استانداردهای پایه‌ای را ارتقا دهند.

· آزمودن و گسترش مقیاس رویکردهای نوآورانه برای دفاع از انتخابات دموکراتیک. آژانس توسعه جهانی ایالات متحده به عنوان مکملی برای «ائتلاف برای تأمین سلامت انتخابات»، تا سقف ۱۷.۵ میلیون دلار را برای ایجاد یک «صندوق دفاع از انتخابات‌های دموکراتیک» ارائه خواهد کرد تا پاسخ‌هایی مبتنی بر شواهد به تهدیدهای موجود علیه سلامت انتخاباتی و فرآیندهای سیاسی مرتبط در سطح جهان را بیازماید، مقیاس آن را افزایش دهد، و آن را اعمال کند. این صندوق به مسائلی مانند امنیت سایبری، دستکاری‌های داخلی و خارجی در انتخابات، خشونت – از جمله خشونت‌های مبتنی بر جنسیت – در انتخابات، تأمین مالی سیاسی غیرقانونی داخلی و خارجی، اطلاع‌رسانی نادرست مرتبط با انتخابات، و موانع موجود بر سر راه مشارکت سیاسی گروه‌های اجتماعی به حاشیه رانده شده در انتخابات، رسیدگی خواهد کرد.

دولت ایالات متحده در نهایت، به عنوان بخشی از طرح ریاست‌جمهوری برای تجدید دموکراتیک، دو برنامه واکنش سریع همراستا را با هدف پشتیبانی از اهداف «اجلاس سران برای دموکراسی» راه‌اندازی خواهد کرد.

· به نمایش گذاشتن نتیجه‌بخش بودن دموکراسی. آژانس توسعه جهانی ایالات متحده به منظور کمک به کشورهای درگیر یک انتقال دموکراتیک و به نمایش گذاشتن مزایای ملموس دموکراسی، تا سقف ۵۵ میلیون دلار برای راه‌اندازی سازوکار تأمین مالی «مشارکت برای دموکراسی» ارائه خواهد کرد. این سازوکار تأمین مالی جدید، جهانی، و انعطاف‌پذیر، دولت ایالات متحده را قادر خواهد کرد که کمک‌های بخش‌های مختلف به دولت‌های شریک اصلاحات‌اندیش را افزایش دهد و به آنها در ارائه مزایای ملموس و قابل مشاهده به ملت‌شان در بخش‌هایی مانند مراقبت‌های بهداشتی و آموزشی، کمک کند

· پیشبرد دستور کار تجدید دموکراتیک. وزارت امور خارجه برای پیشبرد اولویت‌های دموکراسی جهانی که اغلب همپوشانی دارند – از جمله تقویت حاکمیت قانون، مبارزه با فساد، تقویت امنیت مدنی، و ارتقاء حقوق بشر – تا سقف ۱۰ میلیون دلار را به راه‌اندازی «صندوق تجدید دموکراتیک» اختصاص خواهد داد. این صندوق انعطاف‌پذیر و واکنش سریع، ادارات و دفاتر وزارت امور خارجه تحت ریاست معاون وزیر امور خارجه در امور امنیت مدنی، دموکراسی، و حقوق بشر را قادر می‌سازد تا به اتفاق و با مشارکت در حمایت از شرکای فعال در خط مقدم دموکراسی واکنش نشان دهند.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/09/fact-sheet-announcing-the-presidential-initiative-for-democratic-renewal/ )

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future