An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بازخوانی
۴ ژوئن ۲۰۲۱

مطلب زیر توسط ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه، ارائه شده است:

آنتونی جی. بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، امروز با سید بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، گفت‌و‌گو کرد. وزیران خارجه دو کشور تلاش‌ها برای کاهش خطر درگیری‌های بیشتر میان اسرائیل، حماس، و دیگر طرف‌های درگیر در غزه را مورد بحث قرار دادند. وزیر خارجه بلینکن ضمن تأکید بر تعهد ایالات متحده نسبت به یک راه حل دو کشوری، تصریح کرد که فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها به طور برابر حق دارند در ایمنی و امنیت و با برخورداری از کرامت، زندگی کنند. افزون بر این، وزیران خارجه دو کشور به اهمیت برقراری یک آتش‌بس فوری و جامع به منظور کمک به پایان دادن به جنگ یمن و رنج یمنی‌ها اشاره کردند.


برای مشاهده محتوای اصلی:(https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-omani-foreign-minister-al-busaidi-2/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future