An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
بیانیه مطبوعاتی
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه
۱۶ مارس ۲۰۲۲

در روزهای اخیر، روسیه با تشدید جنگ از پیش برنامه‌ریزی شده، بدون تحریک قبلی، و غیرموجه خود علیه اوکراین، بیمارستان‌ها را هدف قرار داده، مدارس را تخریب کرده، زیرساخت‌های غیرنظامی را ویران کرده، و صدها غیرنظامی را کشته است. هم‌زمان با تداوم مبارزه شجاعانه نیروهای اوکراینی تهاجم مجدد روسیه، ایالات متحده و هم‌پیمانان و شرکای آن در پشتیبانی از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین ثابت قدم هستند و ما به تسریع ارائه کمک‌های امنیتی به اوکراین ادامه می‌دهیم. این امر کمک‌های امنیتی جدید به اوکراین به ارزش یک میلیارد دلار در این جاری را شامل می‌شود.

من با بهره‌گیری از اختیارات بیشتری که در قانون تخصیص تکمیلی اوکراین لحاظ شده و با امضای رئیس‌جمهوری به قانون تبدیل شده است، و بنا بر دستوری که رئیس‌جمهوری اوایل امروز صادر کرد، بلافاصله اجازه دادم که تا سقف ۸۰۰ میلیون دلار کمک‌های نظامی ریاست جمهوری برای دفاع اوکراین برداشت شود. این مجوز، پنجمین برداشت از تجهیزات موجود وزارت دفاع برای اوکراین طی شش ماه گذشته محسوب می‌شود. به این ترتیب، با احتساب ۲۰۰ میلیون دلار که مجوز آن روز ۱۲ مارس صادر شد، مجموع کمک‌های امنیتی ایالات متحده به اوکراین تنها در هفته گذشته به یک میلیارد دلار می‌رسد. ما در نتیجه مشارکت‌مان با کنگره می‌توانیم این سطح از کمک را ارائه دهیم، و از پاسخگویی و سخاوتمندی اعضای کنگره عمیقاً سپاسگزاریم. ما به همکاری نزدیک با قانون‌گذاران به منظور پشتیبانی از شرکای اوکراینی‌مان و تحمیل هزینه بر دولت روسیه ادامه خواهیم داد.

اعلان امروز مجموع کمک‌های امنیتی به اوکراین از آغاز کار دولت را تقریباً دو برابر می‌کند و به بیش از ۲ میلیارد دلار افزایش می‌دهد و ما را قادر می‌سازد که کمک‌های بیشتر مورد نیاز از جمله سامانه‌های ضدهوایی، ضد تانک، و زره‌شکن، و همچنین جنگ‌افزارهای کوچک و مهمات مورد استفاده نیروهای امنیتی اوکراین را، که در حال حاضر در میدان جنگ برای دفاع از کشورشان می‌جنگند، افزایش دهیم.

ایالات متحده همچنان در کنار جامعه کشورهای حامی مردم اوکراین که از کشورشان دفاع می‌کنند، می‌ایستد و همچنان از رئیس‌جمهوری پوتین می‌خواهد که به خشونت پایان دهد، تنش‌زدایی کند، و مسیر دیپلماسی را در پیش بگیرد. ما تا آن زمان در تماس و هماهنگی نزدیک با شرکا و هم‌پیمانان‌مان باقی می‌مانیم، کشورهای آزادی‌خواه سراسر جهان را به تداوم اعمال پیامدهای سریع و شدید بر دولت روسیه و حامیان آن بسیج می‌کنیم، و به افزایش پشتیبانی‌های دیپلماتیک، امنیتی، و کمک‌های اقتصادی، و نیز رساندن امدادهای بشردوستانه برای کمک به مردم اوکراین در زمان نیاز آنها ادامه خواهیم داد.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://it.usembassy.gov/1-billion-in-new-u-s-security-assistance-for-ukraine-this-week/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future