An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده
بیانیه مطبوعاتی
۱۹ اوت ۲۰۲۲

با نزدیک شدن به پایان ششمین ماه جنگ تمام عیار بی‌دلیل و بی‌رحمانه روسیه علیه اوکراین، نیروهای رئیس‌جمهوری پوتین به حملات‌شان ادامه می‌دهند، آسیب‌های عظیمی را به غیرنظامیان وارد می‌آورند، و باعث ویرانی گسترده زیرساخت‌های غیرنظامی می‌شوند. رئیس‌جمهوری بایدن به صراحت گفته است که ما به پشتیبانی از مردم اوکراین در دفاع از کشورشان در برابر تجاوزگری روسیه، تا هر زمان که طول بکشد، ادامه خواهیم داد.

من، به‌عنوان بخشی از این تلاش‌ها و بر اساس اختیاراتی که از سوی رئیس‌جمهوری به من تفویض شده است، امروز با استفاده از این اختیارات مجوز نوزدهمین برداشت‌مان، از سپتامبر ۲۰۲۱ تاکنون، از جنگ‌افزارها و تجهیزات ایالات متحده را صادر می‌کنم. این برداشت ۷۷۵ میلیون دلاری دربرگیرنده جنگ‌افزار، مهمات، و تجهیزات از محل ذخایر وزارت دفاع ایالات متحده، و تجهیزاتی که نیروهای اوکراینی به طور بسیار مؤثر از آنها برای دفاع از کشورشان استفاده کرده‌اند، است. این بسته مجموع تعهدات ایالات متحده برای عرضه کمک‌های امنیتی به اوکراین از آغاز کار این دولت تاکنون را به حدود ۱۰.۶ میلیارد دلار می‌رساند.

ایالات متحده در کنار هم‌پیمانان و شرکای‌مان از بیش از ۵۰ کشور می‌ایستد و برای پشتیبانی از اوکراین در دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود کمک‌های امنیتی حیاتی ارائه می‌کند. رشادت و نیروی ارتش و مردم اوکراین خارق‌العاده است و ایالات متحده به ارائه سامانه‌ها و قابلیت‌های بیشتر به اوکراین ادامه خواهد داد. این قابلیت‌ها به دقت تنظیم شده‌اند تا بیشترین تفاوت را در میدان نبرد رقم بزنند و موضع اوکراین را در میز مذاکره تقویت کنند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/775-million-in-additional-u-s-military-assistance-for-ukraine/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future