An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
یادداشت رسانه‌ای
۹ اوت ۲۰۲۲

این وزارتخانه در روز ۹ اوت اعلام کرد که قصد دارد ۸۹ میلیون دلار از بودجه سال مالی ۲۰۲۲ را برای کمک به دولت اوکراین به منظور مقابله با چالش‌های فوری بشردوستانه ناشی از بقایای موادمنفجره جنگی ایجاد شده توسط جنگ تجاوزکارانه و بی‌رحمانه روسیه، ارائه کند.

تجاوز غیرقانونی و بی‌دلیل بیشتر روسیه به اوکراین سبب شده است که بخش‌های گسترده‌ای از این کشور به مین‌های زمینی، مهمات منفجرنشده، و بمب‌های دست‌ساز آلوده شوند. این نحوه وحشتناک استفاده از بمب‌های دست‌ساز، که ما در اوکراین توسط عوامل روسیه می‌بینیم، قبلا فقط در ارتباط با داعش در سوریه مشاهده شده بود. این خطرات انفجاری دسترسی به زمین‌های حاصلخیز کشاورزی را مسدود می‌کند، تلاش‌های بازسازی را به تأخیر می‌اندازد، مانع از بازگشت جوامع آواره به خانه‌هایشان می‌شود، و به کشتار و معلول کردن غیرنظامیان بی‌گناه اوکراینی ادامه می‌دهد. دولت اوکراین برآورد می‌کند که ۱۶۰ هزار کیلومتر مربع از خاک آن کشور ممکن است آلوده شده باشد. این مساحت تقریباً برابر مجموع مساحت‌های سه ایالت ویرجینیا، مریلند، و کانکتیکت است.

با این تأمین مالی ایالات متحده تقریباً ۱۰۰ تیم مین‌روب در آن جا مستقر خواهند شد. این تامین مالی همچنین از یک پروژه عظیم آموزش و تجهیز با هدف تقویت ظرفیت مین‌زدایی و خنثی‌سازی مهمات انفجاری (ای‌اً‌دی) توسط دولت اوکراین پشتیبانی خواهد کرد.

ایالات متحده از سال ۱۹۹۳ تاکنون بیش از ۴.۲ میلیارد دلار صرف پاکسازی ایمن مین‌های زمینی و جنگ‌افزارهای انفجاری جنگی (ای‌آر‌دبلیو) و نیز ایمن‌سازی و انهدام ایمن سلاح‌های اضافی کوچک و سبک (اس‌ای/‌ال‌دبلیو) و مهمات در بیش از ۱۰۰ کشور و قلمرو کرده است. ایالات متحده بزرگترین حامی مالی انهدام جنگ‌افزارهای متعارف در جهان است.

برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً به تارنمای امور سیاسی-نظامی (پی‌ام) مراجعه کنید یا با «دفتر امور کنگره و عمومی اداره امور سیاسی-نظامی» به نشانی pm-cpa@state.gov تماس بگیرید و ما را در pm-cpa@state.gov دنبال کنید.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/89-million-in-new-u-s-humanitarian-demining-assistance-for-ukraine/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future